Andre nyheder

Politiet har særligt fokus på de bløde trafikanter i den kommende uge

Politiet har særligt fokus på de bløde trafikanter i den kommende uge

Politiet gennemfører i perioden 25. september til 1. oktober 2023 en målrettet indsats mod bløde trafikanter med primært fokus på cyklister og knallertkørere.

Teatergrad TALK

Teatergrad TALK

I Teatergrad TALK perspektiveres og diskuteres de relevante tematikker der ligger til grund for deres forestillinger. Du kan lytte til deres Teatergrad TALK

Anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Der er mulighed for støtte til anlægsprojekter af forskellig skala, hvilket kan dække over alt fra mindre renoveringsprojekter til større anlægsprojekter og nybyggeri. Så længe projektet har til formål at skabe bedre rammer for byens idrætsliv, er ingen projekter for små eller for store. Der er ansøgningsfrist for denne ansøgningsrunde den 1. oktober 2023.

Foto ABW

Klimatopmøde: Nu mødes Nørrebro om, hvordan CO2-udledningen skal sænkes

Det er netop emnet for Københavns første lokale klimatopmøde, der finder sted søndag den 24. september fra kl. 14 til 18.30, hvor Mellemfolkeligt Samvirke inviterer Nørrebros borgere, foreninger og virksomheder til at lægge planer inden for tematikkerne Transport & Luftforurening, Bolig & Byggeri, Fødevarer og Ting & Tøj. Topmødet er det første af tre, som Københavns Kommune har initieret og støttet som led i arbejdet med byens næste klimaplan.

Fejl i IT-system har medført forkert udsendte ATK-bøder

Fejl i IT-system har medført forkert udsendte ATK-bøder

”Det er en sag, som vi er utrolig ærgerlige over. Det handler forenklet sagt om, at der ved en hastighedsoverskridelse på præcis 30 procent er et overlap i systemet, som har betydet, at den særligt skærpede bøde i nogle tilfælde er opkrævet forkert.” udtaler Politiinspektør Johannes Sølvsten Jönsson fra Rigspolitiet.

Region Hovedstadens hospitaler står over for besparelser og hårde prioriteringer

Region Hovedstadens hospitaler står over for besparelser og hårde prioriteringer

​Mangel på medarbejdere, udskudte behandlinger fra pandemien og stigende udgifter til bl.a. tilskudsmedicin og praksisområdet resulterede i svære budgetdrøftelser i Region Hovedstaden. Politikernes fokus er at friholde hospitalerne for regionale sparekrav, men der er alligevel behov for interne omprioriteringer for ca. 211 mio. kr.

Gammeldags mandeidealer forhindrer mænd i at være dem, de gerne vil være

Gammeldags mandeidealer forhindrer mænd i at være dem, de gerne vil være

”Mænd skal op ad stolen og komme ind i samtalen. Hvis vi skal have en anden form for maskulinitet end den giftige, så bliver vi nødt til at deltage i den samtale. Få talt om, hvad vi gerne vil have i stedet for. Hvad er de positive ting ved os mænd?”.

Foto ABW

Københavnertinget lancerer de første anbefalinger

København skal være en mere inkluderende by. Vi skal bekæmpe diskrimination, bilerne skal ud af byen, og vi skal have mere biodiversitet. Københavnerne skal inddrages mere i byens udvikling, og der skal være flere muligheder for at dyrke fællesskabet og bekæmpe stress og ensomhed. Sådan lyder nogle af overskrifterne i de anbefalinger, som Københavnertinget i dag overdrager til politikerne i Københavns Borgerrepræsentation.

Foto: ABW

Nu kan du aflevere elektronik til genbrug i København

Københavns Kommunes undersøgelser viser, at ca. 50 % af københavnerne har mindst én mobiltelefon, tablet eller laptop liggende derhjemme i skuffer og skabe, som ikke længere bliver brugt. Københavns Kommune har derfor igangsat et projekt, der skal gøre det nemmere at skaffe sig af med elektronik, så det kan få nyt liv og genbruges af andre. De opstillede aflåste metalbokse er udstyret med et brevsprækkeindkast, så du let og enkelt kan aflevere elektronik som mobiltelefoner, tablets, lap-tops og opladere til genbrug.

Kom til Verdens Hjertedag

Kom til Verdens Hjertedag

I samarbejde med Hjerteforeningen inviterer Center for Diabetes og Hjertesygdomme københavnere med hjertesygdom tæt på livet med på en hjerteformet gåtur i Søndermarken. Efterfølgende er der åbent hus i Center for Diabetes og Hjertesygdomme.