Andre nyheder

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Lange fængselsstraffe til bandemedlemmer

De 107 års fængsel spænder over straffe fra seks år og ni måneder og op til 16 års fængsel. De 10 mænd blev samtidig idømt et opholdsforbud gældende i syv år i bestemte områder af Greve og Ishøj Kommune, samt bestemte områder på Nørrebro og i Københavns Nordvestkvarter. Tre af de dømte blev desuden udvist af Danmark for bestandigt.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

21.000 københavnske børn tilbage i skole

Mandag bliver en glædens dag for 21.000 københavnske skolebørn. Skolerne åbner igen for fysisk undervisning af 0.-4. klasse, som har været hjemme siden 21. december sidste år. Også fritidshjem og klubtilbud for aldersgruppen genåbner.

Movia glæder sig til at se de små elever i busserne igen på mandag

Movia glæder sig til at se de små elever i busserne igen på mandag

Movia er klar til igen at køre de allermindste elever fra 0.-4. klasse til skole. Og selvom busserne i øjeblikket kun må fyldes halvt op som følge af myndighedernes restriktioner, skal hverken forældre eller de små elever være nervøse for ikke at komme med bussen.

Få rørt dig i arbejdstiden: Planlæg et Walk & Talk-møde

Få rørt dig i arbejdstiden: Planlæg et Walk & Talk-møde

TrygFonden er en del af samarbejdet ”Bevæg dig for livet”, der har lavet en guide til Walk & Talk-møder på coronasikker afstand.

Royal Run udsættes til september

Royal Run udsættes til september

Styregruppen bag Royal Run har besluttet, at Royal Run i maj 2021 skal udsættes. Det skyldes, at der er for stor usikkerhed omkring corona-situationen i forhold til at lave et stort Royal Run allerede i maj måned. Læs mere her.

Antallet af lærepladsaftaler stiger fortsat

Antallet af lærepladsaftaler stiger fortsat

På trods af COVID-19, hjemsendte elever og mange nedlukkede erhverv var 2020 bedre end forventet for elever, der skal have en læreplads. De seneste tal viser, at der i november 2020 er indgået 3.543 lærepladsaftaler. Det er 9 procent flere end i november 2019. Samtidig steg også antallet af elever, der er i gang med et hovedforløb – den afsluttende del af deres erhvervsuddannelse.

Røgfri fremtid for børn og unge

Røgfri fremtid for børn og unge

En styrket indsats mod unges rygning og nikotinafhængighed i Danmark kræver et bredt fokus på alt fra tilgængelighed og produktregulering til alderskontrol og straf. Målet er at reducere andelen af unge rygere, der er markant højere i Danmark sammenlignet med vores nordiske naboer. Samtidig er det hensigten at begrænse børn og unges brug af andre tobaks- og nikotinprodukter.

Forlængelse af skærpede tiltag

Forlængelse af skærpede tiltag

Smittetallene i Danmark fortsætter med at falde, ligesom der er en forbedring ift. det samlede niveau af indlæggelser. Det er dog fortsat vanskeligt at forudsige, hvordan smittespredningen vil udvikle sig resten af vinteren 2021. For at bevare kontrollen med epidemien forlænges alle skærpede tiltag til og med 28. februar 2021.

Ny håndbog giver 12 konkrete råd om nabostøj

Ny håndbog giver 12 konkrete råd om nabostøj

“Mere end en tredjedel af danskere, der bor i lejligheder, føler sig generet af støj fra deres naboer, og hovedparten af de konflikter, der opstår imellem naboer i etageejendomme, har med støj at gøre,” fortæller forskningsleder Sandra Lori Petersen om baggrunden for udgivelsen. Læs rådene her.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Alle kan fortsat regne med at få tilbudt vaccination inden sommer

Sundhedsstyrelsen forventer fortsat, at der er tilbudt vaccination til alle i Danmark, der er godkendte vacciner til, ved udgangen af juni. I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.