Knap halvdelen af Københavns fattige børn bor i Brønshøj-Husum, Bispebjerg eller på Nørrebro. Det viser en ny opgørelse af børnefattigdom, der som noget nyt sætter fokus på, hvor i byen fattigdommen er størst, og hvor længe familierne har været fattige.

Foto ABW

Næsten hvert tiende barn i Brønshøj-Husum vokser op i en fattig familie. 4,5 procent af børnene i København vokser op i fattige familier. Det svarer til 5.036 børn. Det fremgår af en ny opgørelse af børnefattigdom i hovedstaden, som Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune har udarbejdet.

Opgørelsen viser også, at børnefattigdommen er ulige fordelt på tværs af kommunens bydele. Lidt under halvdelen af byens fattige børn bor i enten Brønshøj-Husum, Bispebjerg eller på Nørrebro. I Brønshøj-Husum, hvor andelen af fattige børn er størst, vokser 9,2 procent af børnene op under fattigdomsgrænsen.

Ud af de mere end 5.000 fattige børn i København har cirka halvdelen været fattige i et år eller mere, og en fjerdedel har været fattige i mere end tre år i træk.

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) siger:

”Sommerferien er lige om hjørnet, men for børn fra fattige familier er det ikke nødvendigvis lykken. For hvis man er en af de eneste i klassen, der ikke kan fortælle om spændende sommerferie-eventyr, når skolen begynder igen til august, så kan det føles ret skamfuldt og ensomt. Vi ved, at det kan have store og meget negative konsekvenser for børn at vokse op i fattigdom. Og derfor tager jeg også de nye tal alvorligt, for som kommune skal vi gøre alt for at bekæmpe børnefattigdom og støtte børn og familier, som har det hårdt. Nu har vi et langt bedre overblik over, hvor fattigdommen er størst i hovedstaden, og hvor vi derfor også skal have et endnu større fokus på de forebyggende og tidlige indsatser for udsatte børn og unge, som vi ved virker.

På overborgmesterens kontor vil man også sikre, at børn fra fattige familier får den nødvendige støtte.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) siger:

”Det er svært, når klassekammeraterne går i mærketøj og har den nye mobiltelefon, når man er den eneste, der ikke har. Det er svært, når de andre børn skal på ferie, mens man selv må blive hjemme, fordi mor ikke har råd. Det er svært, når andre børn går til fodbold, men familien ikke har råd til kontingent og støvler. Alle børn og unge skal have det godt i København, uanset hvor man bor og hvor man kommer fra. Det er afgørende for mig, at Københavns Kommune gør en positiv forskel for de familier, der har allermest brug for hjælp og støtte. Og at kommunens indsatser på tværs af forvaltningerne sikrer, at ingen børn udelukkes fra fællesskaber eller mistrives på grund af fattigdom.”

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er der også fokus på, at børn skal have lige muligheder, uanset familiens økonomiske udgangspunkt.

Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) siger:

”Børn skal have så gode forudsætninger for et godt børneliv som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at vi skaber gode rammer for børnene og et solidt fundament at stå på, så vi hjælper børnene videre, selvom de er vokset op under trange økonomiske vilkår.”

Det var på baggrund af et medlemsforslag af socialborgmester Karina Vestergård Madsen, at Borgerrepræsentationen i marts 2023 besluttede, at der skal udarbejdes en årlig opgørelse af børnefattigdom i Københavns Kommune.

Indsatser i udsatte boligområder
Socialforvaltningen i Københavns Kommune har en række forebyggende og tidlige indsatser for børn og unge i udsatte boligområder i blandt andet Brønshøj/Husum, Bispebjerg og på Nørrebro. For eksempel intensive familiebehandlingsforløb, der forebygger, at udsatte unge ryger ind i en kriminel løbebane. Forløbet begyndte i 2020 og blev ved de seneste budgetforhandlinger forlænget til og med 2027.

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har også gode erfaringer med en fælles indsats for at nedbringe elevfraværet på udvalgte skoler i udsatte områder. En stabil skolegang er særligt vigtig for netop udsatte børn og unge, da det øger chancen for et selvstændigt voksenliv.

De to forvaltninger har derfor foreslået, at indsatsen skal fortsætte på flere skoler i Bispebjerg og på Nørrebro. Det vil blive taget op til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Fakta om opgørelsen af børnefattigdom
Børnefattigdomsrapporten bruger to forskellige metoder til at opgøre antallet af fattige i København – budgetmetoden og medianmetoden. De nævnte tal i pressemeddelelsen er beregnet ud fra medianmetoden.

Medianmetoden måler forekomsten af relativ fattigdom og bygger på tal fra Danmarks Statistik.

Medianindkomsten er den indkomst, som ligger midt i indkomstfordelingen i befolkningen. En familie med en indkomst, der er lavere end 50 procent af medianindkomsten, betegnes som fattig.

Andel af børn i bydelen, der var fattige i 2022

 • Brønshøj/Husum: 9,2 procent
 • Bispebjerg: 7,9 procent
 • Nørrebro: 6,1 procent
 • København (gennemsnit): 4,5 procent
 • Valby: 4,1 procent
 • Amager Vest: 3,8 procent
 • Vesterbro/Kongens Enghave: 3,5 procent
 • Amager Øst: 3,4 procent
 • Indre By: 3,0 procent
 • Vanløse: 2,9 procent
 • Østerbro: 2,5 procent
 • Ukendt adresse: 6,0 procent

Kilde.