VOI skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om udbud:

Beslutningen om at lade 10 udbydere af el-løbehjul operere i København vil skabe dårligere service og ringere sikkerhed for brugerne, mener VOI

Nye regler for bl.a. el-løbehjul i Københavns Kommune betyder, at der bliver begrænsninger på, hvor mange el-løbehjul, der må opstilles. Samtidig bliver der oprettet dedikerede parkeringszoner og områder, hvor det ikke er muligt at stille el-løbehjul, samt slow-zones i f.eks. gågader, hvor man kun kan køre 2 km/t. Det er en regulering, VOI længe har efterlyst, forklarer General Manager Nordics for VOI, Eric André:

“Vi er enige med Københavns Kommune i, at parkeringsforholdene skal forbedres, og derfor er det godt, at der nu indføres den regulering, som vi længe har efterspurgt. Vi har i andre danske byer, hvor vi er til stede, indført parkeringszoner, no parking-zoner og slow zones, hvilket er blevet positivt modtaget af både brugerne og kommunerne,” forklarer Eric André.

Derimod er VOI skeptisk i forhold til Københavns Kommunes udmelding om, at der gives tilladelse til alle de 10 udbydere, der har ansøgt om at opstille el-løbehjul. Det vil skabe en dårligere oplevelse og ringere sikkerhed for brugerne. Det skyldes, at den enkelte udbyder kun får mulighed for at opstille omkring 300 el-løbehjul, hvilket gør det svært at opretholde en høj kvalitet og service.

Et element i den nye regulering fra Københavns Kommune er, at det er udbyderne, der får ansvaret for at fjerne el-løbehjul, der står parkeret uhensigtsmæssigt. I praksis vil det i mange tilfælde ske ved, at borgere henvender sig til kommunen, som derefter kontakter udbyderen med et påbud om at fjerne el-løbehjulet. Det er åbenlyst, at det vil være nemmere at administrere med få udbydere end med 10, som der er lagt op til.

“De byer, som har valgt et stort antal udbydere har oplevet, at det er forvirrende for brugerne, men også, at det er dyrt og svært at administrere for byen, som skal være i løbende dialog med mange aktører på samme tid,” siger Eric André.

En løsning med få udbydere vil give både Kommunen og virksomhederne bedre muligheder for at levere en god og bæredygtig service, hvor løbehjulene anvendes så meget som muligt og er til stede på de mest populære steder. I andre byer, er det en klar tendens, at man går mod et tættere samarbejde med færre operatører. Et eksempel på dette er Marseille, hvor man har valgt tre operatører i en udbudsrunde, hvor man har defineret klare krav om f.eks. bæredygtighed, sikkerhed og tilgængelighed. Og for brugerne betyder det, at de kun skal have tre apps i stedet for 10, som bliver virkeligheden i København.

“Derfor havde vi foretrukket en løsning med færre udbydere, som hver især har mulighed for at stille flere el-løbehjul op. Vi håber derfor, at Københavns Kommune vil genoverveje den beslutning, de nu har taget.”, siger Eric André.

VOI bakker op om, at der kommer klare regler i de enkelte byer, men mener, at det er lappeløsninger, som afspejler fraværet af national regulering. Derfor efterlyser VOI, at regeringen kommer på banen med objektive nationale regler, som sikrer, at byerne kan rumme el-løbehjul på en struktureret og organiseret måde.