På FN’s internationale toiletdag den 19. november sættes der fokus på toiletter verden over- også i København. Der har været debat om byens skoletoiletter, men med budget 2024 er der et stort beløb på vej til dette, og det vækker glæde på byens skoler.

Foto ABW

Det skal være rart at gå på toilettet for eleverne på Københavns almen- og specialskoler. Derfor har Københavns Kommune lagt en toiletplan som realiseres med midler fra budget 2024, hvor 50 millioner kroner af afsat til renovering af nedslidte skoletoiletter på skolerne.

Dårlige toiletforhold går ud over elevernes trivsel, viser trivselsundersøgelsen fra Børne- og Ungdomsministeriet. Dette påvirker ikke blot deres koncentration og indlæring, men kan også have langvarige sundhedskonsekvenser.

Forbedringerne er allerede at mærke
Ikke alle skoler behøver at vente til 2024 på forbedringer. 1,0 million kroner fra de uforbrugte midler i 2022 er allerede blevet fordelt til de syv skoler, der scorer lavest på trivselsundersøgelsen. Det drejer sig om Rådmandsgades Skole, Kildevældsskolen, Blågård Skole, Katrinedals Skole, Peder Lykke Skolen, Lundehusskolen og Skolen i Sydhavnen, der i 2023 modtog ekstra støtte til rengøring og en pædagogisk indsats, hvor eleverne undervises i gode toiletvaner.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) er glad for, at flere midler er på vej til at forbedre skoletoiletterne.

– Børns trivsel er forudsætningen for, at de lærer og udvikler sig i skolen. Det er klart, at når børn holder sig en hel dag, fordi de ikke bryder sig om at gå på toilettet, trives de ikke, og det går udover deres koncentration. Derfor er jeg glad for, at der nu og i fremtiden bliver gjort en indsats på de skoler i byen, der trænger mest, siger borgmesteren.

Elever hjælpes ad med at holde toiletter rene
På Peder Lykke Skolen, der scorer lavt i den nationale trivselsmåling vedrørende toiletforhold, støtter skoleleder Annika Palmelund op om kommunens øgede fokus på toiletforholdene. Takket være midlerne fra overførselssagen er elevernes toiletoplevelse allerede forbedret gennem øget rengøring og undervisning i gode toiletvaner.

– Det er vigtigt, at vi taler med eleverne om, hvad de kan forvente af skolens toiletter. Vores toiletter har ikke samme standard som dem, eleverne er vant til derhjemme, men det betyder ikke, at de ikke stadig skal holdes rene og pæne, siger skolelederen.

Skolen har selv, i samarbejde med elevrådet, taget initiativ til at indsamle og undersøge elevernes ønsker om indretning og forhold på skoletoiletterne. Derudover er der implementeret såkaldte ‘toiletvenner’ blandt de yngste elever, som følger hinanden på toilettet og hjælper med at sikre renligheden.

Midlerne i budget 2024 udmøntes på baggrund af Børne- og Ungdomsforvaltningens løbende vurderinger af, hvilke skoler, der bør gennemgå fysiske forbedringer. Udvælgelsen af skolerne baseres på den nationale trivselsmåling vedrørende toiletforhold og koordineres med eventuelle andre byggeprojekter. For hver enkelt skole vurderes det, om de fysiske forbedringer primært kan bestå af simple ændringer eller kræver mere omfattende ombygninger eller etablering af ekstra toiletter.

Københavns Kommune tildeler følgende midler til skoletoiletter

  • 1,0 mio. kr. i 2023: Øget rengøring og pædagogisk indsats på syv udvalgte skoler
  • 50,0 mio. kr. i 2024-2026: Forbedring af toiletforhold på københavnske skoler
  • 1,0 mio. kr. årligt i 2024-2027: Service og videreførelse af bevillingen til forbedring af skoletoiletter

Læs her.