Dette er oplyst i en pressemeddelelse fra HOFOR.

Mange fjernvarmeselskaber sætter i år prisen på fjernvarme i vejret, fordi et statsligt tilskud falder bort. Men Københavns 600.000 borgere kan være rolige: fjernvarmeprisen er uændret og holdes i ro.

HOFOR, som leverer fjernvarmen til københavnerne, har nemlig aldrig modtaget det statslige grundbeløb, der bortfaldt med udgangen af 2018, forklarer Jan Kauffmann, direktør for Økonomi og Forretning hos HOFOR:

“Vi er ikke blandt de fjernvarmeselskaber, der har fået tilskud, og derfor bliver fjernvarmepriserne i København ikke berørt af, at tilskuddet nu er bortfaldet. Fjernvarmeprisen har de seneste år ligget stabilt og er i år uændret i forhold til sidste år. Også i de kommende år forventer vi en stabil varmepris uden de store prisstigninger.”

Også prisen på vand (inklusive spildevandsafledning) og bygas er uændret i København. Den samlede årlige udgift til fjernvarme, vand, afledning og rensning af spildevand samt bygas er i 2019 på samme niveau som sidste år. Nemlig omkring 22.000 kroner for en familie i parcelhus og cirka 16.500 kroner for en familie i lejlighed.

“Vi er naturligvis glade for, at den samlede udgift til disse basale forsyninger fastholdes uændret – selvom vi gennemfører større investeringer i grønnere fjernvarme og en omfattende skybrudssikring af byen”, siger Jan Kauffmann.

 

Pressefoto: HOFOR

Fjernvarmen tæt på CO2-neutral

Fjernvarmen er de seneste år blevet markant grønnere. Og i år tager den endnu et stort klimavenligt spring, når HOFOR`s nye flisfyrede kraftvarmeværk på Amager står færdig. Med det nye kraftvarmeværk bliver varmen ude i de københavnske radiatorer mere end 80 procent CO2-neutral i 2019.

“Vi knokler lige nu på højtryk på at få kraftvarmeværket færdig, og forventningen er, at kul definitivt er ude af København, når fyringssæsonen starter næste vinter. Det er et kæmpe skridt mod at opfylde Københavns mål om at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden,” siger Jan Kauffmann.

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk skal udelukkende bruge bæredygtig biomasse i form af bl.a. rest- og affaldstræ.

HOFOR arbejder samtidig på udviklingen af nye vedvarende energikilder, der skal indgå i fjernvarmeforsyningen. Heriblandt geotermisk varme fra undergrunden og store varmepumper.

 

Ønsker du at vide mere om HOFOR så klik her.