Folketinget har vedtaget den første del af loven i forbindelse med regeringens forebyggelsesplan målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Fra den 1. juli 2024 kan du som erhvervsdrivende opleve unge kontrolkøbere på tilsyn i butikkerne, og du skal være opmærksom på nye forbud mod indførsel, køb og besiddelse af ulovlige e-cigaretprodukter.

Den 14. november 2023 præsenterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet en ny politisk aftale om en forebyggelsesplan. De 30 initiativer i aftalen skal på sigt være med til at nedsætte børn og unges forbrug af alkohol-, nikotin- og tobaksprodukter. Men flere af initiativerne krævede ny lovgivning, som Folketinget vedtog den første del af i dag, tirsdag den 4. juni 2024.

– Den nye lovgivning styrker Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågning. Blandt andet kommer vi fra den 1. juli 2024 til at tage unge kontrolkøbere med ud i fysiske butikker for at føre tilsyn med alderskontrol. Her skal de hjælpe os med at kontrollere, om butikkerne overholder aldersgrænserne, når de sælger alkohol, nikotin og tobak, fortæller Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Udover de unge kontrolkøbere bliver der fra 1. juli 2024 indført forbud mod indførsel, køb og besiddelse af ulovlige e-cigaretprodukter.

Unge kontrolkøbere som nyt middel i Sikkerhedsstyrelsens alderskontrol
Om knap en måned må Sikkerhedsstyrelsen begynde at gøre brug af et nyt middel i sine fysiske tilsyn med alderskontrol: Nemlig unge kontrolkøbere, der i almindeligt hverdagstøj kan komme på besøg i din butik.

De unge kontrolkøbere vil være under 18 år, og de er en del af en ny ordning med en forsøgsperiode på to år frem til den 30. juni 2026. Formålet med den nye ordning er at kunne kontrollere mere effektivt, om din butik foretager ulovligt salg af alkohol-, nikotin- og tobaksprodukter til børn og unge, som ikke er gamle nok til at købe det ifølge de fastsatte aldersgrænser.

På disse tilsyn med alderskontrol har en ung kontrolkøber kun til opgave at forsøge at købe aldersbegrænsede varer. Sikkerhedsstyrelsen vil ikke udsende unge, der bevidst fremstår som værende over aldersgrænserne. Resten af tilsynet vil blive varetaget af en tilsynsførende fra Sikkerhedsstyrelsen.

Som erhvervsdrivende skal du være opmærksom på at overholde aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin og tobak.

Overtræder du aldersgrænserne som erhvervsdrivende og gennemfører et ulovligt salg af alkohol til en mindreårig, vil bødeindstillingen første gang være på 10.000 kr. Den vil første gang være på 25.000 kr., hvis det i stedet drejer sig om et ulovligt salg af tobak, tobakssurrogater, e-cigaretter eller urtebaserede rygeprodukter til mindreårige.

Forbud mod indførsel, køb og besiddelse af ulovlige e-cigaretprodukter
Fra den 1. juli 2024 bliver reglerne for ulovlige e-cigaretprodukter samtidig skærpet. Det betyder, at du fremover hverken må indføre, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde eller besidde ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin, der overtræder reglerne for nikotinindhold og/eller kendetegnede aroma. Forbuddene gælder blandt andet engangs-e-cigaretter med nikotin og nikotinholdige genopfyldningsbeholdere med kendetegnende aroma af andet end mentol og tobak.

Overtræder du et af de nye forbud for ulovlige e-cigaretprodukter, vil bødeindstillingen som udgangspunkt være på 10.000 kr. ved førstegangstilfælde. I andengangstilfælde vil bødeindstillingen stige til 20.000 kr., mens den i tredjegangstilfælde vil fordobles til 40.000 kr.

– Det kan altså få store konsekvenser at overtræde de nye forbud. En undtagelse for erhvervsdrivende er dog, hvis du kan dokumentere, at du udelukkende forarbejder, fremstiller, indfører, køber eller besidder de her e-cigaretprodukter med henblik på videresalg til virksomheder eller forbrugere i andre lande, siger Stine Pedersen.

Der er ikke fastsat krav til den konkrete dokumentationsform. Men Sikkerhedsstyrelsen skal på baggrund af den konkrete situations dokumentation kunne vurdere retmæssigt, om det kan undtages fra forbuddene.

Sikkerhedsstyrelsen vil resten af året sikre yderligere information og vejledning til erhvervsdrivende om nye regler – blandt andet gennem brancherettede vejledningsbreve senere i juni 2024.

De nuværende aldersgrænser for alkohol, nikotin og tobak

  • Alkohol med mere end 1,2 procent og op til 16,5 procent: Over 16 år
  • Alkohol med mere end 16,5 procent: Over 18 år
  • Nikotinprodukter: Over 18 år
  • Tobaksprodukter: Over 18 år
Regler for nikotingrænser og kendetegnende aroma i e-cigaretprodukter
  • Grænsen for nikotinindholdet i en nikotinholdig væske er på 20 mg/ml for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Kravet til nikotingrænsen er fastsat i EU.
  • E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere må ikke være med kendetegnende aroma af andet end mentol og tobak. Kravene til kendetegnende aroma er fastsat nationalt.
Tidslinje for de nye regler i forbindelse med forebyggelsesplanen
  • 1. juli 2024: Unge kontrolkøbere kan anvendes af Sikkerhedsstyrelsen til fysisk alderskontrol, og forbud mod at indføre, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde eller besidde ulovlige e-cigaretprodukter træder i kraft.
  • 1. oktober 2024: Nyt krav til e-handelsvirksomheder træder i kraft, som fremover skal gøre brug af et effektivt elektronisk alderskontrolsystem ved salg af alkohol, nikotin og tobak online.

Sikkerhedsstyrelsen vil i sensommeren og efteråret komme med mere information om det nye krav til et effektivt elektronisk alderskontrolsystem for at skærpe opmærksomheden på dette.

Kilde.