Tre buslinjer i hovedstadsområdet bliver grønne og kører fremover på el

Fra søndag 12. december er det slut med støj og udledninger fra linje 10, 11 og 164. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene i København, Hvidovre, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner.

Der er god fart i den grønne omstilling af Movias busdrift. Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Samtidig har Københavns Kommune en målsætning om at alle byens busser kører på el senest i 2025. Nu er turen nået til linjerne 10, 11 og 164 som får 27 elbusser 12. december.

De nye elbusser giver hovedstadskommunerne en samlet CO2-besparelse på 2100 tons årligt. Med øget grøn omstilling bidrager København, Hvidovre, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Citater

“Vi har en helt klar målsætning om at få gjort vores kollektive bustrafik grøn i København. Derfor er det meget positivt, at københavnerne nu kan hoppe på endnu flere grønne buslinjer, der både bidrager til renere luft og mindre støj i København,” siger overborgmester i Københavns Kommune Lars Weiss (S).

“Linje 164 bliver den sjette buslinje i Ballerup Kommune, som kører på el. Det matcher vores beslutning om, at alle vores buslinjer skal køre på el eller fossiltfrit brændstof. Vi rykker tættere og tættere på målsætningen. Fra den 12. december vil to tredjedele af de kommunalt finansierede bustimer blive kørt med elbusser, og kun 7 procent af timerne vil blive kørt med almindelig diesel,” siger Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune.

“Linje 164 er en hovedlinje, der forbinder Gentofte Kommune på tværs. Det er derfor glædeligt og helt i tråd med Gentofte Kommunes ambitiøse klimamål, at busdriften i kommunen linje for linje bliver omlagt til emissionsfri eller fossilfri drift” siger Karen Riis Kjølbye, formand for Teknik og Miljøudvalget i Gentofte Kommune

“Jeg er glad for at vi nu får omstillet de første busser i Gladsaxe til at køre på el. Vi er i Gladsaxe ambitiøse omkring den grønne omstilling, og vores mål er at alle vores busser er eldrevne fra 2025. Omstillingen af busdriften er en vigtig del af at nedbringe CO2-udledningen, og giver samtidig et bedre lokalmiljø med mindre støj og forurening” siger Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune

“Vi glæder os til at få “grønne” busser til Herlev. Elbusserne er et vigtigt skridt på vejen mod grøn omstilling. De bidrager til at nedbringe CO2-udledningen og dermed også til at skabe en mere bæredygtig by med renere luft og mindre støj. Jeg glæder mig over dette skridt og ser frem til endnu flere elbusser i Herlev i fremtiden” siger Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune

“Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med København, Hvidovre, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er vigtigt for vores kollektive transport”, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen

Om elbusser og udledning af NOx, partikler og CO2

Der er god fart i den grønne omstilling i Movias busdrift. Ved udgangen af 2022 kører der 336 elbusser i Movias område. Det svarer til 24 pct. af Movias busser.

De to buslinjer 10 og 11 har 17 busser i alt som kører på el fra 12. december 2021. CO2-udledningen i København og Hvidovre Kommuner, som linje 10 og 11 kører i, mindskes med 1200 tons CO2, 1,7 tons NOx og 6 kg partikler årligt.

Linje 164 har 10 busser som kører i København, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner, og de kører også på el fra 12. december. Det sparer kommunerne for i alt 900 tons CO2, og 3,3 tons NOx og 19 kg partikler årligt.

Movias miljøregnskab for 2020 viser også, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 pct. Samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct.

Movia har modtaget støtte fra EU’s ELENA-facilitet (under Horizon 2020-programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen