I et nylig afsluttet initiativ fra 365discount, hvor “momsen” på frugt og grønt blev fjernet i en uge, viser nye data indbyggernes i København, Slagelse og Nykøbing Falsters tilbøjelighed til at vælge sundere fødevarer, når momsen er skåret fra. I Slagelse og Nykøbing Falster steg salget af frugt og grønt med hhv. 47 % og 48 % i løbet af ugen med nedsatte priser, mens det i København kun steg med 25 %.

København, 9. februar 2024 – Initiativet om at skære momsen på frugt og grønt i alle 365discounts’ butikker landet over i uge 4 havde til formål at fremme sundere spisevaner og skabe politisk handling. De nedsatte priser har resulteret i en generel stigning i salget af frugt over hele landet. Tallene fra Slagelse og Nykøbing Falster viser en stigning på salget af frugt og grønt i perioden på henholdsvis købte 47 % og 48 % mere end normalt. I København så man også en stigning, der dog var mere beskeden med 25 %.

“Vores seneste initiativ viser tydeligt, at prisnedsættelser på sunde fødevarer har en direkte indflydelse på forbrugeradfærden og derfor danskernes sundhed. Det ser vi ved, at der ikke er en eneste af vores butikker, der ikke har set en stigning i mængden af solgt frugt og grønt i perioden med nedsatte priser.”
Med de store stigninger i Slagelse og i Nykøbing Falster, sammenlignet med den beskedne stigning i hovedstaden, står det klart, at regionale faktorer også spiller en rolle i, hvordan danske forbrugere reagerer på prisjusteringer på fødevarer.

Har skabt politisk opmærksomhed
Tallene fra København, Slagelse og Nykøbing Falster og de regionale forskelle sætter fokus på sundhedsfremmende tiltag på tværs af landet og understreger behovet for en målrettet politisk indsats, der tager hensyn til lokale forhold og præferencer.

“Det er nu anden gang, vi ser en markant stigning i salget af frugt og grønt som følge af vores initiativ. Dette bekræfter vores tro på, at prissætning er afgørende for forbrugernes valg. Men det rejser også spørgsmålet om, hvordan vi bedst understøtter sundere valg over hele landet, herunder i de regioner, hvor effekten var mindre udtalt,” siger Michael Tilsted.

Initiativet har ikke kun skabt en øget efterspørgsel efter frugt og grønt, men også sat gang i en bredere politisk debat om muligheden for en differentieret momsstruktur som et værktøj til at fremme et sundere liv.

“Vi har med dette initiativ sendt et klart signal til beslutningstagerne om, at der er behov for politiske løsninger, der kan støtte op om sundere livsstilsvalg på en økonomisk bæredygtig måde for både forbrugere og detailhandel. De regionale forskelle er spændende at kigge nærmere på, når der skal løsningsforslag på bordet,” siger Michael Tilsted.

365discount opfordrer til en fortsat dialog mellem erhvervslivet, politikere og sundhedseksperter for at finde frem til de mest effektive strategier for at fremme sundhed gennem prissætning og tilgængelighed.

“Vi er klar over, at det ikke er en enkel opgave, og jeg har stor respekt for både argumenterne for og imod indførelsen af differentieret moms på fødevarer. Men de regionale data fra vores seneste initiativ viser, at det er en indsats, der er værd at forfølge. Derfor ser jeg også frem til mit møde med skatteministeren senere i februar,” afslutter Tilsted.

Foto: ABW