Store bededag er afskaffet som fridag. Men skolebørnene har fortsat fri.

Foto ABW

Det kan godt være, at de voksne skal arbejde på store bededag, men for de fleste skolebørn i Københavns Kommune, så vil store bededag igen i år være en fridag.

Forklaringen er simpel. Da Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdede sin vejledende ferieplaner til skolerne, så var store bededag endnu ikke afskaffet som fridag. Det betyder, at skolebørnene i København Kommune får en forlænget weekend i slutningen af april, da store bededag i år falder fredag den 26. april.

I Københavns Kommune fastsætter skolerne selv deres skoleferier og fridage, men langt de fleste følger den vejledende ferieplan.

Selvom skolerne er lukkede, så vil der fortsat være et tilbud til de mindste skolebørn. KKFO’erne vil på langt de fleste skoler være åbne, så forældre ikke behøver at tage fri fra arbejde for at passe deres børn. På Christianshavns Skole, Rådmandsgades Skole og Europaskolen vil KKFO’en holde lukket, men her vil der blive tilbudt alternativ pasning til alle familier med behov.

KKFO’erne i Københavns Kommune har lukket ni dage om året. Den 24. december og den 5. juni er der altid lukket. De resterende syv lukkedage placerer KKFO’erne selv. Derfor kan de variere fra KKFO til KKFO, selvom de fleste altid placerer en del af lukkedagene mellem jul og nytår.

Læs mere om den vejledende ferieplan her:

Vejledende ferieplan for skoleåret i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Krav til skolernes ferieplanlægning
I Københavns Kommune planlægger skolerne selv deres lokale skoleferier. De skal dog overholde en række generelle krav fra Københavns Kommune og Folketinget, som du kan se nedenfor.

  • Planen skal indeholde 200 skoledage

  • Der må ikke placeres fridage på de dage, der er afsat til skriftlige prøver

  • 1. maj og grundlovsdag skal være fridage

  • Sommerferiens begyndelsestidspunkt er den sidste lørdag i juni måned

  • Skolestart ligger altid seks uger efter sommerferiens begyndelse

  • Hverdage mellem jul og nytår skal være fridage

Kilde.