“Det er ikke noget, vi dagligt tænker på. Men det er et fantastisk privilegium, at vi her i hovedstadsområdet og resten af Danmark hver eneste dag året rundt kan åbne for vandhanen og drikke koldt, kvalitetskontrolleret vand til omkring seks øre literen.

Mange lande misunder os dette privilegium. Og det synes jeg, vi skal glæde os ekstra meget over fredag den 22. marts, hvor det er FN’s årlige Vandets Dag,” siger Anne Scherfig Kruse, chef for vandressourcer i HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

På verdensplan lever mere end to milliarder mennesker uden adgang til rent vand, og mere end 700 børn under fem år dør hver dag af diarré på grund af dårlig vandkvalitet. “Grundvandet har godt nok været under pres her i hovedstadsområdet og resten af landet på grund af de udbredte fund af pesticider, men der er alligevel grund til, at vi glæder os over vores gode drikkevand. Vi skal bare huske at passe på det, så vores børn og børnebørn kan nyde samme privilegium,” siger Anne Scherfig Kruse.

Stram kontrol af vandkvaliteten.
Når HOFOR pumper vandet op fra Sjællands undergrund, ledes det hen til et af HOFORs i alt 14 vandværker, hvor medarbejderne spritter hænder, arbejder i rent tøj, og tager heldragt og desinficerede gummistøvler på, når de tilser vandværket.
Den stramme kontrol fortsætter, når vandet pumpes videre ud til forbrugerne. Ifølge loven skal der hvert år tages 500 prøver fra vandledningerne, men HOFOR tager ti gange så mange. “Vandet i Københavns og Storkøbenhavns haner er noget af det mest gennemkontrollerede i Danmark. Vores grundige kontrol er årsag til, at vi sidste år fandt et nyt pesticid, DMS, i flere af vores boringer og hurtigt kunne omlægge indvindingen, så alt vores vand opfylder lovens kvalitetskrav,” siger Karina Ørum, teamleder for HOFORs laboratorium i Valby, hvor de daglige vandprøver kontrolleres.

Ny skov beskytter dit vand.
HOFOR forsøger også at forhindre fremtidig forurening af grundvandet ved at plante ny skov i nærheden af de steder, hvor vandboringerne ligger. Det sker sammen med kommunerne og Naturstyrelsen.

“Skov giver en god og varig beskyttelse af vores grundvand. Når vi planter ny miljøvenlig skov sørger vi for, at det bliver tinglyst, at der på arealet ikke må bruges pesticider eller deponeres slam, jord eller andre affaldsprodukter. Dermed er vejen banet for en langsigtet og sikker forsyning med rent vand,” forklarer Anne Scherfig Kruse.

HOFOR begyndte at plante ny skov i 2002. Når arealerne er helt tilplantede vil der være cirka 2.300 hektar miljøvenlig skov, svarende til 5.000 fodboldbaner, som også sikrer et rigere dyre- og fugleliv og kan bruges rekreativt af borgerne.

Giftfri have beskytter grundvandet.
Borgerne kan også gøre rigtig meget siger Anne Scherfig Kruse og opfordrer til, at haven plejes helt uden brug af sprøjtegifte. Det er både godt for grundvand og havens dyr og fugle.

“Sprøjtegifte siver ned i jorden og kan finde vej til grundvandet. Det er meget bedre at bruge et gammeldags hakkejern. Der findes også mange nyttige insekter, der kan sætte en stopper for skadedyrenes hærgen, hvis du ellers sørger for, at de trives i din have,” siger Anne Scherfig Kruse.

Fakta:
Vandets Dag eller Verdens Vanddag er indført af FN. Den finder sted hvert år den 22. marts for at sætte fokus på drikkevandet. Den er blevet afholdt siden 1993, og over hele verden fejres den med aktiviteter, der har fokus på denne livsnødvendige og mange steder truede naturressource.
I HOFOR bruger vi anledningen til at slå et slag for den giftfrie have.