​Flere unge københavnere skal kunne få en plads på et alment gymnasium i København. Derfor anbefaler regionsrådet børne- og undervisningsministeren at godkende to nye stx-uddannelsessteder: HF-Centret Efterslægten og Københavns Mediegymnasium.

Foto: ABW

Der er fortsat unge i hovedstadsregionen, der ikke kan få en plads på et alment gymnasium (stx) i nærheden af hvor de bor. Det gælder særligt unge i København og på Frederiksberg, hvor otte ud af 10 offentlige stx-gymnasier har flere ansøgere, end der er plads til. Hos de øvrige to gymnasier er der heller ikke plads til flere lokale ansøgere.

Derfor har regionsrådet besluttet at anbefale ministeren at godkende de to nye stx-uddannelsessteder. Det fortæller Marianne Frederik (Ø), der er regionsrådsmedlem og forperson for udvalget for trafik og regional udvikling:

”Det glæder mig, at regionsrådet nu lægger pres på ministeren for at sikre, at flere unge københavnere kan komme til at gå i skole i nærheden af, hvor de bor. Det har stor betydning for deres hverdag og skoleliv, at de kan blive i det område, hvor de lever deres liv. Jeg er sikker på, at de to skoler vil skabe attraktive uddannelsesmiljøer, hvor de unge har lyst til at gå,” siger hun.

Der er tre skoler, der har ansøgt om at få lov at udbyde stx fra skoleåret 2025/26. Det drejer sig om HF-Center Efterslægten, Københavns Mediegymnasium og Vibenshus Gymnasium. Alle tre skoler udbyder allerede en gymnasial ungdomsuddannelse, og stx vil på den måde supplere et allerede eksisterende ungdomsuddannelsesmiljø.

”Vi har anbefalet to uddannelsessteder, men vi vurderer at tre vil være for meget. Hvis der bliver skabt for mange pladser i København, vil det få negative konsekvenser for gymnasierne i omegnen. Vi ønsker at skabe plader i København til unge der bor i København,” siger Marianne Frederik.

Det vil det være op til ministeren at træffe den endelige beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse til de nye uddannelsessteder.

Skolerne forventes at få endeligt svar på ansøgningerne i sensommeren 2024. Får skolerne en tilladelse til at udbyde stx, vil der kunne optages nye elever fra 2025.

Her kan du læse mere om anbefalingen.

Kilde Region Hovedstaden.