Fra 2019 skal Rantzausgade ensrettes for busser og biler for at sætte en stopper for de usikre trafikforhold. Ensretningen vil gælde fra Brohusgade til sammenfletningen med Åboulevard, og det er planen, at busserne fortsat skal køre ad Rantzausgade i retning mod centrum, men til retningen væk fra centrum skal der findes en alternativ rute.

På baggrund af en politisk beslutning i januar 2016, har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Movia og rådgivningsfirmaet Niras undersøgt fire mulige ruter i udadgående retning. Undersøgelsen beskriver konsekvenserne for hver rute. De undersøgte forhold omhandler byrum, trafikal tryghed, trafiksikkerhed, tilgængelighed og synergi med den kommende metrostation på Nuuks Plads. Der ses også på busdriftens serviceniveau samt økonomi ved omlægningen.

Det er op til Teknik- og Miljøudvalget at beslutte, hvilken løsning de vil gå videre med. Men du kan give din mening til kende frem til 12. januar 2017 lige her. Udvalget vil træffe en beslutning i februar 2017.