Erhvervsuddannelserne har i flere år kæmpet med lav søgning til trods for de gode jobmuligheder, som uddannelserne giver. Nu skal et nyt udvalg i Region Hovedstaden finde løsninger, der kan vende udviklingen.

Foto ABW

For få unge i Region Hovedstaden vælger at tage en erhvervsuddannelse, og derfor oplever virksomheder og velfærdssektoren en voksende mangel på faglærte. Samtidig står hele 20.000 unge i alderen 16-25 år helt uden for uddannelse og job i regionen.

Et ligeværdigt alternativ til gymnasiet
Regionsrådet i Region Hovedstaden har derfor besluttet at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, som skal arbejde med at gøre erhvervsuddannelser til et mere attraktivt valg for unge. I sit arbejde vil udvalget inddrage unge, organisationer, erhvervslivet og skolerne og prøve at finde løsninger sammen.

”Vi skal have flere folkeskoleelever til at se erhvervsuddannelserne som et ligeværdigt alternativ til det almene gymnasium. For at nå dertil skal vi have skabt gode ungemiljøer på skolerne, det faglige niveau på skolerne skal tilpasses elevernes forudsætninger, og den sociale trivsel skal op,” siger formanden for udvalget, Magnus Von Dreiager (C)

Flere målgrupper på erhvervsskolerne
Fokus kommer dog ikke kun til at være på den unge målgruppe. En vigtig opgave for udvalget bliver at se på, hvordan man kan få flere forskellige målgrupper til at søge erhvervsuddannelserne. Det gælder både de unge, som står uden for job og uddannelse, og de studenter, som ikke er kommet videre i uddannelse.

”Vi ved, at der bliver stor mangel på faglærte de kommende år. Derfor er det nu også en vigtig politisk opgave at få gjort vores erhvervsuddannelser mere attraktive. Men det er en udfordring, som vi politikere ikke kan løse alene. Derfor skal vi ud på uddannelsesinstitutionerne, vi skal tale med de unge selv, med borgmestre og interesseorganisationer, så vi sammen kan få gjort noget ved det her,” siger Magnus Von Dreiager (C).

Kompetencer til velfærd og grøn omstilling
Ud over arbejdet med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og højne den sociale og faglig trivsel, skal udvalget også se på, hvordan erhvervsskolerne kan styrke kompetencer til den grønne omstilling og velfærdssektoren. Det kræver opdatering af undervisningsfaciliteter såsom værksteder og ved at sikre, at underviserne er rustede til at undervise i bl.a. ny teknologi.

Udvalget skal løbende komme med anbefalinger til udvalget for trafik og regional udvikling, som bl.a. udmønter midler til uddannelse 2024. Første politiske udvalgsmøde er i marts 2024, og arbejdet forventes afsluttet i august 2025, hvor udvalget vil afrapportere dets arbejde og resultater til regionsrådet. ​​

Fakta:

Antal elever, der har søgt uddannelsen i Region Hovedstaden i skoleåret 2023/2024:

  • Erhvervsfaglige uddannelser, EUD: 7.398
  • Gymnasiale uddannelser, hf, hhx, htx og stx: 16.959

Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Læs her.