Københavns overborgmester opfordrer nu kraftigt til, at alle københavnere begrænser deres sociale liv, så vi kan få brudt smittekurven. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

København topper nu listen over kommuner med størst smittetryk. De unge fører an, men smitten stiger blandt alle aldersgrupper i hovedstaden og flere testes positive. Københavns overborgmester opfordrer nu kraftigt til, at alle københavnere begrænser deres sociale liv de kommende uger, så vi kan få brudt smittekurven.

Næsten alle af landets kommuner oplever i øjeblikket et bekymrende højt smittetal, men København er nu den kommune, som har flest smittetilfælde i forhold til indbyggertal. Tal fra Statens Serum Institut viser, at der hen over de seneste syv dage er registeret 4.939 smittetilfælde i København og at smitten stiger blandet alle aldersgrupper i hovedstaden.

Nu opfordrer overborgmester Lars Weiss (S) til ekstra omtanke og forsigtighed i den kommende tid. Det er vigtigt, at københavnerne står sammen om at få brudt smittekæderne og i stort omfang afstår fra socialt samvær i den kommende tid.

”Det er positivt, at så mange bliver testet, og at så mange gør sig umage for at følge myndighedernes anvisninger om afstand og mindre social aktivitet. Men intet tyder desværre på, at de mange tiltag har slået igennem endnu. Derfor opfordrer jeg på det kraftigste til, at vi alle sammen strammer os ekstra an og gør alt, hvad vi kan for at begrænse smitten de kommende dage og henover julen. Også selvom det kræver afsavn for mange af os”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Han opfordrer til, at københavnere i stort omfang holder sig hjemme og begrænser sig til at se ganske få mennesker – og vel at mærke de samme få mennesker.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at incidenstallet for udbredelsen af COVID-19 stiger voldsomt i hovedstaden. Tallet angiver, hvor mange der er smittede per 100.000 indbyggere i løbet af de seneste syv dage. Således er tallet i løbet af de seneste fire uger næsten firedoblet og alene i den seneste uge steget fra 456,5 smittede pr. 100.000 indbyggere den 6. december til det senest opgjorte tal på 785,9 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Samtidig er der en stigning i andelen af testede i København, som bliver fundet positive. Mens ca. 2,5 procent af de testede blev fundet positive i begyndelsen af december, så er nu ca. 4,3 procent positive af alle de københavnere, som bliver testet.

“Selvom vi alle trænger til at slippe for Corona, så er vi ikke ved slutningen endnu. Desværre. Tværtimod står vi lige nu over for en skræmmende stigning i smitten, som kræver en ekstra indsats fra os allesammen for at stoppe smittespredningen”, siger Københavns overborgmester.

Fakta

  • I København er smitten stigende i alle aldersgrupper. Men den florerer vildest blandt de 10-29-årige, der har en incidens på over 1.000 smittede per 100.000.
  • Incidenstallet for den samlede befolkning i København er næsten firedoblet den seneste måned. Den 12. november havde København således ca. 200 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det seneste opgjorte tal fra SSI viser, at der nu er 785,9 smittede pr. 100.000 indbyggere i København.
  • Københavns Kommunes indsats omfatter bl.a.:
  • Etablering af syv pop-up testcentre, og et ottende på vej mhp. at sikre tilstrækkelig testkapacitet, herunder test til alle 15-25-årige. Alle kommunens medarbejdere med borgerkontakt testes hver 14. dag
  • Der er netop sendt breve til 25.000 forældre via e-boks og til 100.000 unge mhp. at alle unge skal testes
  • Der kører kontinuerlige kampagner, både bredt i byrum og målrettede kampagner til fx unge via SoMe, til etniske grupper på flere sprog mv., ligesom kommunens medarbejdere laver en opsøgende indsats i smitteudsatte miljøer
  • Der er ekstra rengøring på alle skoler, daginstitutioner, plejehjem mv. og en lang række sikkerhedsforanstaltninger som besøgsbegrænsning, zoneopdeling, smitteopsporing mv.
  • Elever fra 5. klasse og op er sendt hjem og får nu fjernundervisning
  • Byrum er præget af skiltning, ensretning af gågader mv.
  • Kommunen sørger for isolationsboliger til smittede og værnemidler til alle ansatte