Som led i indsatsen for at nedbringe det stigende smittetal i København indfører Københavns Politi et midlertidigt og tidsbegrænset opholdsforbud i to dele af Nørrebroparken: Hørsholmparken og Skateparken. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

Hovedstadsområdet oplever lige nu en markant stigning i covid-19-smittetallet, hvor en stor del af de smittede er mellem 20 og 29 år, og derfor er der indført særlige restriktioner for en række kommuner. Blandt andet er forsamlingsforbuddet sænket fra 100 til 50 personer. I forlængelse af dette indfører Københavns Politi et midlertidigt og tidsbegrænset opholdsforbud i dele af Nørrebroparken.

»Smittetallet går desværre i den forkerte retning, og det er vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af. Vi kan ikke acceptere, at større grupper forsamles i en tid, hvor vi skal gøre en ekstra indsats for få nedbragt smitten i København. Derfor indfører vi nu et midlertidigt og tidsbegrænset opholdsforbud i de dele af Nørrebroparken, hvor vi den seneste tid har haft udfordringer med mange mennesker i aften-  og nattetimerne,« siger politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes.

Politiet har gennem en længere periode haft særlig fokus på Nørrebroparken. Men som konsekvens af det stigende smittetal og den nye grænse for forsamlinger er det politiets vurdering, at der er behov for at sætte markant ind med et opholdsforbud for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Opholdsforbuddene gælder foreløbigt i perioden:

 • Torsdag den 10. september fra kl. 18.00 til fredag den 11. september kl. 06.00.
 • Fredag den 11. september fra kl. 18.00 til lørdag den 12. september kl. 06.00.
 • Lørdag den 12.september fra kl. 18.00 til søndag den 13. september kl. 06.00.

For den del af Skateparken, der ligger umiddelbart foran Café Friheden, vil opholdsforbuddet være gældende i tidsrummet kl.00.00 til 06.00 de pågældende dage.  Det er dog ikke kun Nørrebroparken, der har Københavns Politis bevågenhed, understreger politidirektør Anne Tønnes: »Vi kommer i weekenden til at være markant til stede i aften- og nattetimerne. Vores patruljer vil holde skarpt øje med, at reglerne bliver overholdt på beværtningerne, og de kommer til at skride ind, hvis festen fortsætter i det fri efter lukketid ved midnat.«

Københavns Politi justerer samtidig listen over de såkaldte advarselszoner, som er områder, politiet holder ekstra øje med. Det drejer sig om følgende områder: Kongens Have, dele af Fælledparken, Islands Brygge, Dronning Louises Bro og området ved Sandkaj og Göteborg Plads.

Områderne Amager Strandpark, Kastrup Strandpark (Sneglen) og midterrabatten på Sønder Boulevard er ikke længere advarselszoner.

Fakta

Opholdsforbud ved Nørrebro Skatepark
Opholdsforbuddet i zone A gælder i følgende område omkring Nørrebro Skatepark:

 

Opholdsforbud Nørrebro Skatepark zone A

Fra hjørnet hvor Hillerødgade møder Farumgade langs det grønne område ad Farumgade til det nordøstlige hjørne af bygningen Farumgade 14, langs bygningen og det grønne område til det nordvestlige hjørne af samme bygning, herfra mod nord langs hegnet. Herfra vinkelret mod vest, tværs over gangsti og cykelsti til den fritstående læmur ved Nørrebrogade 211A, mod syd, langs det grønne område og skate-arealet til Hillerødgade, langs Hillerødgade til Farumgade.

Opholdsforbuddet i zone A gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

 • Torsdag den 10. september 2020 fra kl. 18.00 til fredag den 11. september 2020 kl. 06.00.
 • Fredag den 11. september 2020 fra kl. 18.00 til lørdag den 12. september 2020 kl. 06.00.
 • Lørdag den 12. september 2020 fra kl. 18.00 til søndag den 13. september 2020 kl. 06.00.

Opholdsforbuddet i zone B gælder følgende område omkring Nørrebro Skatepark:

 

Opholdsforbud Nørrebro Skatepark zone B

Fra Nørrebrogade 211A ved læmuren, mod nord langs den vestlige side af det grønne areal til Nørrebrogade 211, derfra mod syd langs det grønne areal på den vestlige side af cykelstien, herfra mod øst langs den sydlige del af Cafe Castros udeserveringsareal og mod syd langs bygning og det flisebelagte område til afgrænsningen af zone A. Herefter følger afgrænsningen mod vest zone A.

Opholdsforbuddet i zone B gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

 • Torsdag den 10. september 2020 fra kl. 24.00 til fredag den 11. september 2020 kl. 06.00.
 • Fredag den 11. september 2020 fra kl. 24.00 til lørdag den 12. september 2020 kl. 06.00.
 • Lørdag den 12. september 2020 fra kl. 24.00 til søndag den 13. september 2020 kl. 06.00.

Opholdsforbud ved Hørsholmparken

Opholdsforbuddet gælder i følgende område:

Opholdsforbud i Hørsholmparken

Fra det nordlige hjørne i krydset af Stefansgade/Hørsholmgade og følgende parken i sydlig retning langs Hørsholmsgade til Jagtvej. Forbuddet går langs parken, således at fortovet på ydersiden ikke er en del af forbudszonen. Derefter strækker zonen sig langs Jagtvej på indersiden af fortovet, og krydser cykelstien til Hellebæksgade. Derfra langs Hellebækgade i nordlig retning langs parken til Stefansgade. Metronedgangen beliggende i krydset ved Hørsholmsgade/Jagtvej, er ikke en del af opholdsforbudszonen. Kørebanen og parkeringsområdet på Hellebæksgade er ligeledes ikke en del af opholdsforbudszonen. Derfra går zonen langs parken på indersiden af fortovet til krydset ved Stefansgade/Hørsholmsgade.

Opholdsforbuddet i Hørsholmparken gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

 • Torsdag den 10. september 2020 fra kl. 18.00 til fredag den 11. september 2020 kl. 06.00.
 • Fredag den 11. september 2020 fra kl. 18.00 til lørdag den 12. september 2020 kl. 06.00.
 • Lørdag den 12. september 2020 fra kl. 18.00 til søndag den 13. september 2020 kl. 06.00.

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i områderne. Almindelig færden som gå- og løbeture, hundeluftning etc. i områderne er dog fortsat tilladt. Der vil torsdag blive sat forbudsskilte op omkring forbudsområderne.

Overtrædelse af det midlertidige opholdsforbud kan udløse en bøde på 2.500 kr.

De fire kommuner i Københavns Politikreds er blandt 18 kommuner, hvor der er indført særlige restriktioner. Det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet er reduceret til 50 personer.