I samarbejde med lokale kræfter skal Områdefornyelsen gøre det mere attraktivt at leve, arbejde og opholde sig i kvarteret. Over de næste fem år vil der løbende blive i gangsat projekter i kvarteret med udgangspunkt i fem indsatsområder: Byens rum, By- og handelsliv, Den grønne stenbro, Skolen som driver og Plads til alle.

Områdefornyelsen Nørrebro er en midlertidig indsats og forventes nedlukket i 2019.

Den er finansieret af den danske stat og Københavns Kommune.

Hent planen 

fornyelse