Foto: noerrebrolokaludvalg.kk.dk
Foto: noerrebrolokaludvalg.kk.dk

På seneste møde i Nørrebro Lokaludvalg ser det ud til, at der måske alligevel kommer en åbning i år for ansøgere, der ønsker at søge Byens Puls. Indtil i dag er der øremærket 90.000 kr af de afsatte 200.000 kr til bydelsplansarbejdet, men hvis der er overskydende midler fra egne projekter og tilbageførte midler fra andre projekter, så besluttede Lokaludvalget, at de vil overføre evt. ubrugte dele af Bydelsplan-midlerne til Byens Puls. Dette vil blive afklaret på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober.