Nyt færdselsskilt gør det nemt og enkelt at finde mødesteder for samkørsel

Din daglige transport til og fra arbejde, eller til og fra aktiviteter i fritiden, skal være god ved både dig og ved klimaet. Så hvis du er en af de tusindvis af danskere, der hver dag pendler alene i bil hele vejen eller med bil til og fra offentlig transport, trænger du måske til et alternativ. Det alternativ kunne være samkørsel. Derfor har Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen med Movia nu søsat et projekt, der sikrer et oplagt mødested for bilister, der gerne vil dele og køre sammen.

Samkørsel har et potentiale for fremtidens mobilitet, og kan have flere positive effekter, enten ved at behovet for egen bil udskydes eller ved at den kollektive transport tilvælges i kombination med samkørsel. Samkørsel handler om, at flere kører sammen i en privat bil, hvilket gør, at samkørsel er en kollektiv mobilitetsform, der placerer sig et sted mellem privat og offentlig transport. Samkørsel er karakteriseret ved at bilister, der har det samme transportbehov, kan køre turen sammen i samme bil i stedet for at køre hver for sig i to biler. Men hvordan finder bilister, der gerne vil dele, hinanden? En nem og oplagt måde, at hjælpe dem på vej er ved tydeligt at markere mødesteder for samkørsel ved udvalgte samlingspunkter, hvor borgere ellers har et behov for at komme fra A til B – såkaldte knudepunkter. Region Hovedstaden og Region Sjælland har i samarbejde med mobilitetsselskabet Movia igangsat et projekt, hvor regionerne finansierer markeringen af en række knudepunkter ved at opsætte det officielle færdselsskilt med knudepunkt-symbolet på samt etablere deciderede samkørsels p-pladser. “Vi ser en tendens, hvor flere og flere husstande anskaffer sig bil nummer 2 og 3 – særligt under corona-lockdown, hvor mange har fravalgt den kollektive trafik. I dag er det i gennemsnit blot hver 20. bil på vej til arbejde eller uddannelse, hvori der sidder mere end én person. Det arbejder vi selvfølgelig på at ændre, og ser i den sammenhæng gode synergier imellem samkørsel og den kollektive trafik, der kan supplere hinanden. Vi håber at vi med dette projekt både kan få flere til at samkøre og få flere passagerer tilbage i den kollektive trafik.”, Mads Monrad Hansen, konstitueret direktør for Regional Udvikling i Region Hovedstaden. “Region Sjællands borgere pendler længst i hele Danmark, og det er mange steder ikke en reel mulighed at benytte bus, tog eller andre grønne transportformer. Samkørsel er derudover en mulighed for dem, der ikke har bil, og det er et grønt alternativ til egen bil. Jeg er glad for, at vi nu udbreder tilbuddene yderligere med samkørselsapps og flere knudepunkter.”, siger Carsten Krabbe, udviklingsdirektør i Regional Udvikling i Region Sjælland. I en række kommuner er skiltet allerede kommet op og flere kommuner er på vej med skiltet. Knudepunktskiltene kan findes i byen, på landet, ved togstationer, busterminaler og stoppesteder ved større veje, hvor det er oplagt at mødes for at rejse sammen. Knudepunktet er altså et oplagt mødested for samkørsel, så bilister nemt kan finde hinanden – både når de vil køre selv og dele deres bil med andre, og når de vil parkere deres egen bil og være passager på turen. Skiltet vil fremover vise vej for både passagerer i flextur og plustur og for bilister, der deler og kører privat samkørsel.
“Danmark har et ambitiøst klimamål for 2030, og det har Movia også. Hvis flere rejser sammen, kan vi reducere biltrafikken, mindske trængslen og CO2-udledningen – samt gøre busfremkommeligheden bedre. Og hvis vi kan lykkes med at gøre samkørsel til et supplement til den kollektive transport, kan det samtidigt være med til at øge mobiliteten for borgerne på Sjælland og øerne. Det er ren win-win.”, siger Movias direktør for kommerciel og kunder, Camilla Struckmann. Knudepunktskiltene spiller godt sammen med digitale samkørselsapps, som en række kommuner, regioner og virksomheder allerede samarbejder med, og som forbinder borgere og medarbejderes behov for transport med andre borgeres ledige sæder i bilen. De fleste apps tilbyder fast kilometerpris, og evt. betaling håndteres i appen. Og her er det jo oplagt at man aftaler at mødes ved et af knudepunktsskiltene.
Et andet, også helt nyt, mobilitetskoncept er “Parkér-og-Rejs”. Et tilbud til pendlere på Sjælland, der vil skifte køkørsel, trafikpropper og p-afgifter ud med bilen eller cyklen til stationen og så køre videre med lokaltoget. Parkér-og-rejs koncepter, hvor brugere får tilbudt gode parkeringsforhold lokalt, er allerede en succes i udlandet, men er endnu ikke så udbredt i Danmark. Movia tester frem til oktober 2022 Parkér-og-Rejs i samarbejde med fire kommuner, de to regioner og Lokaltog på seks lokaltogstationer, hvor borgere, der tilmelder sig forsøget, får adgang til reserverede p-pladser på de udvalgte stationer. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Movia samarbejder desuden med regeringen om, hvordan potentialet for Parkér-og-rejs også kan udnyttes på det statslige jernbanenet.
Forventningen er naturligvis, at jo flere nemt tilgængelige alternativer til egen bil, der tilbydes, desto flere vil benytte sig af kollektiv transport. I mange kommuner på Sjælland er mødestederne for samkørsel allerede markeret ved f.eks. togstationer, busterminaler og stoppesteder med det let genkendelige knudepunktskilt. Når alle skilte er sat op, vil der i alt være 75 knudepunktskilte i Region Sjælland og 48 i Region Hovedstaden.
FAKTA OM KNUDEPUNKTSKILTE
Et knudepunktskilt er et officielt færdselsskilt med knudepunkt-symbol på. Knudepunktskiltene kan findes i byen, på landet, ved togstationer, busterminaler og stoppesteder ved større veje, hvor det er oplagt at mødes for at rejse sammen. Kommuner som har opsat knudepunktskilte: Allerød Ballerup* Faxe Frederiksberg Frederikssund* Furesø Gentofte*
Gribskov*
Rødovre*
Tårnby
* Har flere knudepunktskilte på vej
Kommuner som kommer til at opsætte knudepunktskilte:  Albertslund Egedal Fredensborg Gladsaxe Halsnæs Helsingør Hillerød Holbæk Hvidovre Kalundborg Køge Lejre Lolland Ringsted Roskilde Rudersdal Slagelse Sorø Vordingborg Se vedhæftede kort over knudepunktskilte på hele Sjælland og øerne. Stationer med Parkér-og-Rejs: Dronningmølle station Helsinge station Hårlev station Svinninge station Vallø station Ølsted station
Læs mere på moviatrafik.dk/parkerogrejs
Vedhæftede filer
Knudepunkter med kommunegrænser – Hele Sjælland.jpg