Søndag 11. december 2022 træder nye køreplaner i kraft hos Lokaltog A/S, der driver 10 lokale banestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. I de fleste tilfælde er der tale om småjusteringer, som betyder bedre skift for de kunder, der skal rejse videre med andre tog eller busser, men enkelte større ændringer er der dog også at finde i de nye køreplaner.

Overordnet set har Lokaltog A/S fokuseret på at tilpasse køreplanerne, så skift mellem forskellige transportmidler bliver smidigere for kunderne. På nogle strækninger bliver der længere tid til at skifte mellem Lokaltog og DSB’s regionaltog, mens køreplanerne for andre strækninger er justeret for at give kunderne bedre forbindelser til S-togene.

For at komme de sene fritids- og festrejsende i møde indføres der desuden to afgange med nattog på Lollandsbanen natten efter fredag og lørdag mellem kl. 01.00 og 05.00.

Søger man en rejse efter 11. december er rejseplanen.dk opdateret med de nye køreplanstider. Både de aktuelle og kommende køreplaner findes også på www.lokaltog.dk.

Fakta

Tølløsebanen – 410 For at skabe bedre overgangstid til DSB’s tog er der mindre minutændringer. På hverdage kommer tog fra Slagelse efter kl. 18.30 til at afgå 1 minut senere end hidtil. Alle tog i begge retninger afgår med den nye køreplan tre minutter tidligere fra Tølløse og fire minutter tidligere fra Slagelse lørdag og søndag.

Odsherredsbanen – 510R For at give bedre overgangstid i Holbæk, når kunderne ankommer med tog fra København, kører alle tog 6 minutter senere end hidtil fra kl. 9 til kl. 13 på hverdage. I weekenden kører toget som i den nuværende køreplan.

Lollandsbanen – 710R På hverdage afgår alle tog 2 minutter tidligere end i dag for at skabe bedre overgangstid til DSB’s tog.

Togskifte i Grænge på udvalgte afgange fortsætter desuden som i dag, da Banedanmark er forsinket med monteringen af nyt signaludstyr i Lollandsbanens IC2-tog. I 2021 blev der indført nyt signalsystem på Banedanmarks område ved Nykøbing F Station. Derfor skal alle Lollandsbanens IC2-tog have nyt udstyr for at køre til og fra stationen. Indtil der er monteret udstyr i nok IC2-tog, vil der fortsat være afgange, hvor der skal skiftes tog i Grænge.

Natten efter fredag og lørdag indsættes der 2 ekstra nattog mellem kl. 01.00 og 05.00, så der er bedre mulighed for at tage toget hjem fra fester, koncerter og andre arrangementer. Natafgangene fra Nykøbing Falster har forbindelse med nattoget fra København H.

I weekenden afgår første tog fra Nakskov desuden 11 minutter tidligere end i dag for at skabe forbindelse mod København.

Nærumbanen – 910 For at opnå bedre overgangstid til S-tog i Jægersborg afgår alle tog i begge retninger 1 minut tidligere mandag til fredag. 20-minuttersdriften midt på dagen er desuden rykket 10 minutter på hverdage. Nærumsbanens køreplan i weekenden fortsætter som hidtil.

Frederiksværkbanen – 920R Den kommende køreplan indeholder mindre minutændringer på hverdage for at optimere driften og opnå bedre forbindelse med bl.a. Lille Nord. I weekenden afgår alle tog fra Hillerød mellem kl. 09.00 og 20.00 1 minut tidligere end hidtil. Desuden øges køretiden mellem Hillerød og Brødeskov med 1 minut for at gøre den nye køreplan mere robust, da der kan være perioder med nedsat hastighed, når toget passerer den nye Favrholm Station, som er under opførelse.

Lille Nord – 930R Køreplanen indeholder mindre minutjusteringer fra mandag til fredag for at opnå bedre forbindelse til S-togene i Hillerød i dagtimerne og til Kystbanens tog i Helsingør om aftenen. Hele ugen kører det sidste tog i begge retninger desuden 9 minutter senere end i dag, og det samme gør sig gældende for de to sidste tog i begge retninger fredag og lørdag. Ændringen i køreplanen indføres så de ansatte på Hillerød Sygehus får bedre mulighed for at nå toget hjem fra sene vagter.

Hornbækbanen – 940R og Gribskovbanen – 950R/960R Den eneste ændring på disse to strækninger er, at alle tog i hverdagene indtil kl. 20.00 afgår 1 minut tidligere for at opnå bedre forbindelse til S-tog i Hillerød. Denne ændring gælder i begge retninger.

I weekenden kører togene som i den nuværende køreplan

Østbanen – 110R/210R Østbanens Køreplan fortsætter uændret frem til 10. april 2023, da DSB også forlænger sin nuværende køreplan i samme periode for de tog, der standser i Køge. Dermed opretholdes der forbindelse i Køge til og fra Næstved.

Movia Foto: Ulrik Jantzen