Alle børn og unge har rettigheder – og ret til hjælp, hvis de har brug for det. Det skal en ny direkte indgang på København Kommunes hjemmeside bidrage til at sikre. Indgangen er særligt målrettet børn og unge, hvis de har det svært og har brug for hjælp.

Foto ABW

Det skal være nemt for børn og unge at finde vej til hjælp i kommunen, når de har behov for vejledning og støtte. Det er ambitionen bag en ny indgang på Københavns Kommunes hjemmeside, som specifikt er målrettet børn og unge.

Indgangen er et onlineunivers, hvor børn og unge blandt andet kan blive klogere på deres rettigheder, se videoer om at have en sag i en kommune, få svar på ofte stillede spørgsmål og finde kontaktoplysninger på voksne i kommunen, der sidder klar til at hjælpe dem.

”Flere børn og unge har brug for hjælp. Vi har et ansvar for at hjælpe dem og sikre, at de nemt og enkelt kan få adgang til de mange muligheder for støtte og vejledning, vi har i København. Vi håber, at indgangen kan bidrage til, at børnene og de unge kommer til at kende deres rettigheder og ved, hvor de kan få hjælp. For ingen børn og unge skal stå alene – og slet ikke, når tingene er svære,” siger Mikkel Boje, som er administrerende direktør i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

En direkte hjælp til børn og unge
Nogle af dem, der vil tage telefonen eller besvare på beskeder, når børn eller unge kontakter Københavns Kommune, er rådgivere fra Den Sociale Døgnvagt. Døgnvagten har åben 24 timer i døgnet alle årets dage og er til for børn og unge, der har brug for hjælp her og nu.

De seneste år har døgnvagten oplevet et stigende antal henvendelser og underretninger.

”Det er altid vigtigt, at vi lytter, når børn, unge eller de voksne, der er omkring dem, kontakter os, fordi de har brug for hjælp. Emnerne kan spænde meget bredt, men typisk hører vi fra børn og unge med mere alvorlige problematikker, fx misbrug i hjemmet, vold, kriminalitet eller anden udsathed,” siger Karina Rohr Sørensen, som er institutionsleder på Den Sociale Døgnvagt i Københavns Kommune, og tilføjer:

”Vi vil gerne være med til at gøre det nemmere for børn og unge at turde sige det højt, hvis de har brug for hjælp. Erfaringen viser os, at det gør de fleste nemmest til dem, de i forvejen har en god relation til, fx en pædagog eller lærer. Men det er også vigtigt, at børn og unge kan henvende sig direkte til uvildige voksne og blive mødt i deres udfordringer.”

Det er muligt for børn og unge anonymt at få hjælp hos Den Sociale Døgnvagt.

Kampagne skal oplyse børn og unge om indgangen
Den digitale indgang på Københavns Kommunes hjemmeside er udarbejdet som del af barnets lov, hvor alle kommuner er forpligtet til at have en synlig og lettilgængelig indgang på deres hjemmesider, der er specifikt målrettet børn og unge. Via den digitale indgang skal det være let for børn og unge, som selv er i stand til at navigere på en hjemmeside, at finde oplysninger om, hvem de kan kontakte og hvordan, hvis de har behov for hjælp og vejledning.

Social- og Boligstyrelsen vil gennem en landsdækkende oplysningskampagne informere børn og unge om en ny lettilgængelig digital indgang, som de skal kunne finde på kommunernes hjemmeside fra den 1. april 2024.

Kampagnen skal sørge for, at de kommunale digitale indgange bliver synlige for børn og unge gennem landsdækkende aktiviteter, og at viden om indgangene når dem via de kanaler, som børnene og de unge selv anvender. Kampagnen kører fra april til september 2024.

Ny digital indgang til børn og unge
En ny børne- og ungevenlig indgang er tilgængelig på København Kommunes hjemmeside. Indgangen er et onlineunivers, hvor børn og unge nemt og hurtigt kan få kontakt til relevante voksne, hvis de har brug for hjælp og vejledning.

Se siden her.

Den Sociale Døgnvagt

Åboulevarden 38

2200 København N

Det fremgår af barnets lov § 14, Stk. 4. at:

»Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der på kommunens hjemmeside er en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som er specifikt målrettet børn og unge«.

Derudover lyder det i aftaleteksten om reformen ’Børnene Først’, at:

»Der skal iværksættes en oplysningskampagne og -materiale målrettet børn og unge, som informerer børnene om eksistensen af børnevenlige indgange i kommunerne«.

Kilder: Retsinformation.dk, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Læs her.