Vinderen af erhvervsprisen Succesvirksomhed 2019 i Region Hovedstaden blev Herlev-virksomheden Pascal. Det blev offentliggjort ved en stor prisevent i Mogens Dahl Koncertsal i København torsdag eftermiddag. Udover en samlet vinder blev der også uddelt særpriser inden for digital omstilling og jobskabelse.  

Torsdag 3. oktober blev regionsvinderen af Succesvirksomhed 2019 i hovedstadsområdet offentliggjort ved et prisevent i Mogens Dahl Koncertsal i København. Det er Spar Nord og BDO, der står bag prisen, og vinderen er fundet af en jury blandt i alt 200 succesvirksomheder i Region Hovedstaden.

Det blev Herlev-virksomheden Pascal, som er specialister i forstærkerløsninger til indbygning i højtalere, der løb med prisen som årets Succesvirksomhed i Region Hovedstaden.

– Vi er særligt beærede over at blive vinder af Succesvirksomhed 2019, da prisen anerkender evnen til at levere vækst i bundlinje, egenkapital og forretningen over en mangeårig periode. Dermed hylder prisen de virksomheder, som mestrer at sejtrække på et bæredygtigt grundlag, siger adm. direktør for Pascal Lars Rosenkvist Fenger og fortsætter:

– Grundlaget for at vinde prisen som Succesvirksomhed 2019, tror vi, er skabt ved at sikre og investere i vores største og vigtigste aktiv; vores medarbejdere. Derfor valgte vi allerede i virksomhedens meget tidlige år at ansætte en HR-chef. Sådan en ansættelse er usædvanlig for en ingeniørtung virksomhed. En anden væsentlig årsag til vores succes har været evnen til vedholdende at holde fokus på en global niche, hvor vi i dag er nummer ét, og hvor vi fortsat er sultne efter mere vækst.

Udvælgelsen af de 200 succesvirksomheder er sket via et pointsystem, hvor alle virksomheder har fået tildelt mellem 0 og 20,5 point. Her scorer hovedstadens succesvirksomheder højt med et pointgennemsnit på 17,91 point – 0,8 point over landsgennemsnittet på 17,09 point.

– Vores analyser viser, at de 200 succesvirksomheder i hovedstaden har haft en samlet indtjening på 5 milliarder kroner det seneste regnskabsår. Det svarer til en indtjeningsvækst på 39 procent, når vi sammenligner med året før. De positive resultater har fået egenkapitalen blandt succesvirksomhederne i regionen til at vokse til godt 16 milliarder kroner, og det udgør derfor over halvdelen af den samlede egenkapital for samtlige 1000 succesvirksomheder i Danmark, udtaler direktør Jan Kjær fra Spar Nord København, som suppleres af chefkonsulent Henning Boye Hansen fra BDO:

– Mens bygge- og handelsvirksomheder er stærkt repræsenterede i de øvrige regioner, er informations- og kommunikationssektoren den mest fremtrædende blandt succesvirksomhederne i Region Hovedstaden. Årets vinder falder lidt udenfor den kategori. Pascal er derfor et godt eksempel på, at vi i hovedstaden har mange forskellige virksomheder, der hver især formår at drive virksomhed med stor succes. Succesvirksomhederne leverer således et ekstraordinært og imponerende bidrag til væksten her i regionen, siger han.

Særpriser for digital omstilling og jobskabelse

Inden for feltet af de 200 regionale succesvirksomheder blev der også uddelt to andre priser ved regionsfinalen. De to særpriser gik til de succesvirksomheder på tværs af regionen, som har udmærket sig positivt inden for henholdsvis digital omstilling og jobskabelse. Her blev byggerådgivningsvirksomheden SCHØDT kåret som regionens digitale frontløber.

– Vi er glade for at modtage en pris, der hylder virksomheder, som over en lang årrække har udvist mod og taget initiativ. Vi opererer i en branche, som historisk har været meget analog, og derfor er vi virkelig stolte over, at vores arbejde med digitalisering i byggebranchen nu bliver påskønnet. Det har været en snart 10 år lang proces, og det arbejde kulminerer nu med den her pris, siger Søren Schødt, der er indehaver af SCHØDT, og fortsætter:

– Når vi udvikler digitale løsninger, er det altid med udgangspunkt i vores kunders behov. Vores løsninger skal gerne tjene et højere formål og skabe værdi for de kunder, som skal bruge dem. Derfor sigter vi altid efter at skabe digitale løsninger, hvor brugerne opnår værdi i form af sparet tid, bedre kvalitet eller en lavere pris.

Ghost VFX, der udvikler visuelle effekter til tv og film, fik tildelt prisen i kategorien jobskabelse blandt de 200 succesvirksomheder i Region Hovedstaden.

– Markedet for visuelle effekter til tv og film er i voldsom vækst for tiden. Vi har fået en god bid af det marked – især i USA og Hollywood, hvor 92 procent af vores omsætning stammer fra. Vi har 20 år på bagen, og det har ikke altid været nemt at drive virksomhed i vores branche. Men jeg synes, at vi nu har fundet vores rette hylde, hvor der er grobund for fremtidig vækst og gode muligheder for at udvide vores forretning, siger direktør for Ghost Jeppe Nygaard Christensen og fortsætter: 

– Vi har haft en stor medarbejdervækst de seneste år. Det gælder især de sidste tre år, hvor vi har fordoblet vores stab. Vi er derfor glade for prisen, og der bliver lagt mærke til, at vi har succes med det, vi arbejder med.