Nørrebro Lokaludvalg har brug for jeres input til Nørrebros kulturhuse og biblioteker! Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget skal i gang med Københavns nye kulturhus- og biblioteksplan (KUBI-planen) her i 2024. Planen skal sætte en retning for bibliotekernes og kulturhusenes virke og service i de kommende år.

Pressefoto Nørrebro Lokaludvalg

På Nørrebro har vi fire kulturhuse: Støberiet, Osramhuset, Kapelvej 44 og Union – og to biblioteker: Nørrebro Bibliotek og Blågårdens Bibliotek. Vi har også idrætshallerne Korsgadehallen, Nørrebrohallen og Hillerødgade hal og svømmehal, men de er ikke en del af KUBI-planen. Læs mere om kulturhusene og bibliotekerne her.

I hvilken retning skal kulturhusene og bibliotekerne videreudvikles?
De og Kultur og Fritid Nørrebro vil meget gerne høre, hvad I synes er vigtigst at få med til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget, når det gælder kulturhusene og bibliotekerne på Nørrebro.

Skal der være mere litteratur og flere litteraturarrangementer på bibliotekerne? Eller skal biblioteksrummet bruges til helt andre slags arrangementer? Skal kulturhusene have mere fokus på foreningerne eller synes du omvendt at den selvorganiserede og samskabende kultur skal have mere plads? Skal der generelt være mere fokus på børn, unge og familier, eller synes du at der mangler tilbud til andre?

Derfor håber de at I har lyst til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelse! De har brug for at høre jeres meninger og input!

Link til spørgeskemaundersøgelse
Deltag i undersøgelsen her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=33S4HFURSK3P

I kan svare til og med den 25. februar. Det tager cirka 10 minutter at svare og jeres svar behandles anonymt og efter gældende GDPR-regler i Københavns Kommune i programmet Survey-Xact, som Rambøll administrerer.

Undersøgelsen, som de laver i samarbejde med Kultur og Fritid N, Kultur og Fritidsforvaltningen er også sendt ud til de 5.500 nørrebroere, der er medlem af deres digitale borgerpanel.

De bruger jeres input som baggrund for en tilbagemelding til politikerne fra Nørrebro. KUBI-planen kommer også i offentlig høring i slutningen af året.

Følg med på deres hjemmeside her og få nyhederne først.