Movia sparer nu på vandet til busvask på grund af den udbredte tørke og vandmangel.

Trafikselskabet lemper fra i morgen på kravet til udvendig rengøring overfor de private operatører, der kører de omkring 1.300 busser på Sjælland. Busserne bliver fortsat rengjort hver dag indvendigt.

    Den-er-god-nokDu maa tage cykel med23I0626.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

Movia har sammen med Dansk Person Transport og de private operatører, der kører busserne for trafikselskabet, aftalt at reducere kravet til udvendig busvask i den aktuelle situation med tørke.

Movia forventer, at operatørerne sparer omkring 1.625.000 liter vand om ugen – svarende til 1.625 kubikmeter pr. uge ved at skære ned på den udvendige rengøring.

“Movia har sammen med de private operatører, der kører busserne for os, aftalt at spare på vandet til busvask af de 1.300 busser på Sjælland. Vi har derfor i den aktuelle situation med tørke lempet på kravene til operatørerne i forhold til udvendig rengøring af busserne,” siger Movias plandirektør Per Gellert.

Busserne vil fortsat blive rengjort indvendigt hver dag, da rengøring her ikke bruger meget vand. Så kundernes rejseoplevelse vil være uændret.

“Den daglige indvendige rengøring af busserne fortsætter som hidtil, da den indvendige rengøring kræver mindre vand. Så kunderne vil opleve uændret høj rengøringstandard inde i busserne. Det er kun udvendigt, at busserne i en periode kan se lidt mere støvede ud end sædvanligt,” siger Per Gellert.

Bliver en bus ekstraordinært beskidt udvendigt, skal den dog fortsat en tur i vaskehallen.

Kravene til Movias flextrafikoperatører er tilsvarende lempet i forhold til den udvendige rengøring i tørkeperioden.

De lempede krav til udvendig rengøring af busser og flextrafikbiler gælder sommeren over, når DMI’s tørkeindeks ligger på 9 eller derover i Movias område på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.