Movia har fået ny bestyrelse. Kirsten Jensen fortsætter som formand

Den nye bestyrelse i Movia efter kommunal og regionsrådsvalget er nu faldet på plads. Kirsten Jensen fortsætter som formand for Danmarks største og grønne mobilitetsselskab, men derudover byder den borgmestertunge bestyrelse på nye medlemmer, blandt andet en række nye borgmestre.

Danmarks største mobilitetsselskab, Movia, med samlet godt 200 mio. kunder om året og en årlig økonomi på 5 mia. kr., har fået ny bestyrelse. Det skete, da der blev holdt konstituerende repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde i Movia onsdag 12. januar 2022.

Den socialdemokratiske borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen, som har været bestyrelsesformand for Movia siden april 2017, fortsætter i spidsen for den ni mand store bestyrelse. Det samme gør venstreborgmester fra Ringsted, Henrik Hvidesten, og konservative Christoffer Buster Reinhardt, som er 1. næstformand i Region Hovedstaden. Og så der en række nye ansigter i bestyrelsen for det store kommunalt og regionalt ejede selskab. Ny næstformand bliver således Sorøs konservative borgmester Gert Jørgensen, som netop er blevet genvalgt som borgmester for Sorø. Bestyrelsen tæller nu også den socialdemokratiske Simon Hansen, som fra januar har overtaget borgmesterposten i Guldborgsund Kommune, den konservative Kenneth Gøtterup, som netop har overtaget borgmesterposten i Dragør, samt nyvalgte venstreborgmester Bent Hansen for Gribskov Kommune. Socialdemokratiske Yildiz Akdogan indtræder som repræsentant for Københavns Kommune, der som den største kommune i Movias område har et fast medlem af bestyrelsen. Fra Region Sjælland, som også har et fast medlem af bestyrelsen, indtræder socialdemokratiske Felex Pedersen, der er medlem af regionsrådet og byrådsmedlem i Odsherred Kommune. I anledning af valget udtaler Kirsten Jensen: “Jeg er rigtig glad for at kunne fortsætte arbejdet i Movias bestyrelse også som formand. Kollektiv transport er ikke kun vigtigt for, at vores velfærd når ud til os alle, så man kan komme i skole, til lægen, på sygehuset, på arbejde, en tur ud i naturen eller besøge familie og venner. Movia er også med i front på nogle af de andre helt centrale samfundsdagsordener. Det gælder grøn omstilling, genopretning efter corona, så flere rejser sammen til gavn for klima og klode, og arbejdet for bæredygtig udvikling af byer og infrastruktur, som er rare at bo i for mennesker”. Nytiltrådt næstformand i Movias bestyrelse, borgmester Gert Jørgensen fra Sorø udtaler: “Jeg glæder mig til som næstformand at komme i gang med arbejdet. Movia løfter opgaver med mobilitet både i byer og købstæder og i områder med længere mellem husene. Men Movia er også en vigtig spiller på andre områder. F.eks. i arbejdet for at styrke samarbejdet med erhvervslivet, så medarbejderne nemt kan komme til og fra arbejde, og så virksomhederne kan tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for. En problemstilling som er helt central for alle kommuner i Movia og særligt i det arbejdsmarked, vi ser lige nu”.

Bestyrelsen vælges for en fireårig periode. Mødedatoer, dagsordener, og mødematerialer offentliggøres løbende på Movias hjemmeside.

Fakta

Movias bestyrelse valgt 12. januar 2022 for perioden (2022-2025).

Kirsten Jensen (formand), borgmester i Hillerød Kommune (A) Gert Jørgensen (næstformand), borgmester i Sorø Kommune (C) Yildiz Akdogan, byrådsmedlem i Københavns Kommune (A) Kenneth Gøtterup, borgmester i Dragør Kommune (C) Bent Hansen, borgmester i Gribskov Kommune (V) Simon Hansen, borgmester i Guldborgsund Kommune (A) Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V) Felex Pedersen, regionsrådsmedlem i Region Sjælland og byrådsmedlem i Odsherred Kommune (A) Christoffer Buster Reinhardt, 1. næstformand i Region Hovedstaden og byrådsmedlem i Rudersdal Kommune (C)

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen