Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at, beholdervolumen til restaffald skal tilpasses. Det betyder, at der fremover vil være plads til 62 liter per uge per husstand, hvor der tidligere var 85 liter per uge per husstand.

Foto ABW

På et udvalgsmøde besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune i går aftes at gå videre med en indsats, hvor kommunen vil justere på, hvor meget restaffald der skal være plads til i gårdene. Det betyder, at der fremover vil være plads til 62 liter per uge per husstand, hvor der tidligere var 85 liter per uge per husstand.

Indsatsen skal tilskynde københavnerne til sortering, når der bliver mindre plads til restaffaldet. For at udrulningen sker så gnidningsfrit som muligt har Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med ARC gennemført et forsøg i to forskellige områder i byen – Amager og Østerbro. Forsøget har ført til, at man nu ikke foreslår at begrænse pladsen til restaffald lige så meget som først planlagt for på den måde at undgå overfyldning.

Justeringen af pladsen til restaffald understøtter målsætningen i Københavns Kommune om 70 % genanvendelse. Normtallet for restaffald har hidtil været 85 liter per husstand per uge og er blevet brugt ved for eksempel nybyggede ejendomme. Helt generelt er der dog markant mere kapacitet til restaffald i byen. I gennemsnit 144 liter per husstand, da der ikke systematisk er blevet hjemtaget kapacitet til restaffald i alle de år, hvor der er udsat en masse kapacitet til de genanvendelige affaldstyper.

Ifølge teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er det godt for både byen og klimaet, at der nu bliver bedre plads til de genanvendelige typer affald og mindre plads til restaffaldet. Hun siger:

”Københavnerne sorterer allerede på livet løs. Men vi skal endnu videre, hvis vi skal nå målsætningerne. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu har vedtaget at bruge mindre plads på usorteret restaffald, i takt med at vi sorterer i flere og flere fraktioner. Men vi skal selvfølgelig sikre os, at det også rent faktisk virker efter hensigten. Det vil være dumt, hvis det fører til mere fejlsorteret affald.”

I løbet af 2024 vil ARC justere beholdervolumen, så det passer med, at der i gennemsnit er plads til 62 liter pr. uge pr. husstand.

Fakta
Indsatsen er pkt. 8,2 i tillægspakken til Ressource- og Affaldsplan 2024 og er blevet godkendt i TMU 22. september i 2022. Indsatsen støtter op om den politiske målsætning om, at der skal genanvendes 70 % af husholdningsaffaldet. Nu skal politikerne tage stilling til den endelige implementering.

For at kunne udrulle indsatsen om at tilpasse beholderne i Københavns har Københavns Kommune i samarbejde med Amager Ressourcecenter I/S, også kaldet ARC, afprøvet indsatsen i fire områder i byen. De erfaringer, man har gjort sig i de fire områder, har betydet, at man har justeret den planlagte udrulning til hele byen.

En af de vigtigste erfaringer, man har gjort sig, er, at normtallet til restaffald justeres fra de ellers planlagte 52 liter/uge til 62 liter/uge i den kommende udrulning. I dag er der i gennemsnit hele 144 liter pr. lejlighed pr. uge til restaffald.

Læs her.