Foto: Camilla Lee
Direktør Mirka Mozer (tv) sammen med kvinderne fra Indvandrer Kvindecentret. Foto: Camilla Lee

Der bliver ved med at være stor efterspørgsel på lektiehjælp blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, da en stor del af de kvinder, som kommer på Indvandrer Kvindecentret, har en begrænset uddannelsesmæssig baggrund, hvorfor lektielæsning for mange er udfordrende.

Indvandrer Kvindecentret tilbyder lektiehjælp mandag og onsdag aften, men der er flere af kvinderne, som ikke har mulighed for at komme om aftenen, da de skal passe deres børn. Derudover er efterspørgslen på lektiehjælp så stor, at den ikke kan honoreres mandag og onsdag aften. Derfor har Indvandrer Kvindecentret oprettet et torsdags-lektiehjælper-team på 4 frivillige, som kan tilbyde lektiehjælp hver anden torsdag kl. 13-16. Lige nu mangler Kvindecentret en frivillig, som kan komme om torsdagen i ulige uger, og som kan starte i januar 2017, men kan blive indkørt i projektet inden jul.

De lektier, som kvinderne oftest kommer med, er lektier til deres danskkurser, eller enkeltfag hvor de prøver at tage, hvad der svarer til en 9. klasse. Kvindecentret ser også kvinder, som har brug for hjælp til lektier inden for fx SOSU-uddannelsen, pædagoguddannelsen ol. Som lektiehjælper har du fx til opgave at hjælpe med at formidle opgavens formål, forklare basale grammatikregler samt rette og give feedback på opgaver, som kvinderne har lavet, skriver Kvindecentret på sin hjemmeside.

Hvad forventes af dig:
– taler og skriver flydende dansk
– har et basalt kendskab til dansk grammatik
– er imødekommende, positiv og nysgerrig på andre mennesker
– har lyst til at lære fra dig
– har lyst til at indgå i en spændende arbejdsplads med kvinder ogbørn fra hele  verden

Hvad kan Kvindecentret tilbyde:
– noget relevant erfaring til CV’et
– muligheden for at være en del af et stærkt socialt frivilligt fællesskab
– muligheden for at gøre en forskel for etniske minoritetskvinder
– oplægsaftener hver 3. måned med relevante debatoplæg omemner, der berører målgruppen

Foto: Camilla Lee
Foto: Camilla Lee

Om stedet: 
Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog.

Har du lyst til at blive lektiehjælper eller bare høre mere om projektet, så send en mail her med lidt info om dig selv til projektleder for netværks- og frivilligaktiviteter Sarah Packness.