Siden begyndelsen af august har fire skoler i København haft store problemer med kørslen af børn, som på grund af særlige behov har brug for at blive kørt til og fra skole. I dag har kommunen meddelt Nordian, at man ophæver kontrakten.

Nordian vil dog fortsætte kørslerne i en kortere periode, indtil nye leverandører er klar til at overtage kørslerne.

Trafikselskabet Nordian overtog kørslen d. 1. august, og de har ikke kunnet overholde de krav, der er stillet i kontrakten. Det har medført alt for mange forsinkede og mangelfulde kørsler.

”Vi kan konstatere, at der ikke har været en god, stabil og rettidig kørsel, og det er på trods af, at vi de seneste uger har haft daglige møder med trafikselskabet. På møderne har vi drøftet de problemer, som skolerne hver formiddag har meldt ind til os, og sammen med Nordian har vi forsøgt at finde løsninger, så kørslerne kunne nå et acceptabelt niveau, men det er desværre ikke sket. Derfor ser vi os nu nødsaget til at ophæve kontrakten”, siger Emil Brødsgaard, centerchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

De fire skoler er Fensmarkskolen, Kirkebjerg Skole, Skolen i Charlottegården og Heerup Skole, og problemerne skyldes blandet andet, at trafikselskabet Nordian ikke har formået at planlægge kørslerne og lave ruteplanlægninger, som lever op til kravene i kontrakten. Det betyder, at nogle børn ikke er mødt i skole til tiden, at de sidder unødigt længe i busserne, og i nogle tilfælde er blevet sat af uden voksenkontakt. Nordian har heller ikke levet op til kravet om fast chauffør, og de har været for lang tid om at få rettet op på alle disse problemer. Desuden har kommunikationen til skoler og forældre været mangelfuld.

”Vi har ikke længere tillid til, at Nordian kan løfte opgaven, og det er selvom, vi havde håbet på, at vi ved fælles hjælp og samarbejde kunne løse problemerne, fordi vi vurderede, at det var i børnenes og deres familiers interesse, at Nordian skulle få kørslerne til at fungere. Men det er desværre ikke sket, og jeg forstår godt, at børnene, deres familier og skolerne er utilfredse, og at deres tålmodighed er ved at være brugt op”, siger Emil Brødsgaard

God, stabil og rettidig kørsel er en forudsætning for børnenes skolegang, og hvis børnene begynder dagen med forsinkede og mangelfulde kørsler, kan det påvirke deres trivsel og hele deres dag i en negativ retning. Det er ikke godt for børnenes udvikling, og giver forældrene og skolerne en større opgave end de behøver at have.

”Og så er det klart, at sagen også giver anledning til, at vi i kommunen må spørge os selv, om vi er gode nok til udbud og implementering af en så kompleks opgave som kørsel af disse børn er”, siger Emil Brødsgaard.

Læs pressemeddelelsen her. 

Foto: ABW