Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune er gået sammen med a-kasser, arbejdsmarkedets parter og virksomheder om at sætte en retning for den fremtidige brug af virksomhedspraktik for dagpengemodtagere i København.

Foto ABW

Som led i Folketingets beslutning om at nytænke beskæftigelsesindsatsen forventes det, at flere borgere skal i virksomhedspraktik. Med den øgede mængde virksomhedspraktikker i vente er det vigtigt at sikre, at virksomhedspraktik ikke blot bliver et selvstændigt mål om at få flere i praktik, men at der altid er et klart formål, hvad enten borgeren skal opnå løntimer, træne jobmålskompetencer eller afklare jobmål.

Derfor har beskæftigelses- og integrationsborgmesteren Jens-Kristian Lütken taget initiativ til at samle en kreds af a-kasser, arbejdsmarkedets parter, og konkrete virksomheder til to rundbordsmøder om virksomhedspraktikker, hvor forskellige perspektiver er blevet drøftet og samlet i en fælles hensigtserklæring.

Her er parterne blandt andet blevet enige om sammen at arbejde på fortsat at udvikle en høj kvalitet i virksomhedspraktikker, at virksomhedspraktikker skal være en del af en samlet plan der giver mening både for den enkelte borger og virksomhed samt at få udbredt kendskabet til ordningen til virksomheder, der ikke anvender virksomhedspraktik i dag.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken, udtaler:

”Der er behov for at sikre, at kvaliteten af virksomhedspraktikkerne følger med kvantiteten. Derfor glæder det mig, at vi i København nu har indgået en mini-trepartssaftale med virksomheder, repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagere samt a-kasser der skal sikre, at virksomhedspraktik forbliver en god ordning for både borgere og virksomheder.”

Fakta om hensigtserklæringen
Parterne er enige om følgende fem konkrete pejlemærker:

 • Klart formål med virksomhedspraktikken
 • Virksomhedspraktikken skal bygge på det gode match
 • Virksomhedspraktik for virksomheden og borgeren
 • Vi følger op og melder klart ud
 • Virksomhedspraktikken står ikke alene

Fakta om virksomhedspraktik

 • Virksomhedspraktik er et praktikforløb for ledige borgere, hvor man i en tidsbegrænset periode er i private eller offentlige virksomheder.
 • Formålet med virksomhedspraktik er at afklare og udvikle den lediges kompetencer og jobmål og bringe den ledige tættere på job eller uddannelse.
 • Længden på perioden afhænger af nogle forskellige parametre – men som oftest varer praktikken i 4 uger.

Følgende har deltaget ved rundbordsmøderne og støtter op om hensigtserklæringen:

 • FH Hovedstaden
 • Dansk Ervhverv
 • DI Hovedstaden
 • 3F
 • FOA
 • AKA (Akademikernes A-kasse)
 • COOP
 • Scandic
 • Salling Group
 • Stromma

Hensigtserklæring om brug af virksomhedspraktik