København skal i 2035 være bundet bedre sammen med metro mod Refshaleøen og Lynetteholm. Nu har forligskredsen bag Lynetteholm besluttet at arbejde videre med en metrolinje M5. Samtidig vil kredsen igangsætte en undersøgelse af metro til flere bydele.

Foto ABW

To forskellige linjer har været i offentlig høring ift. metroens fremtidige udvikling, som samtidig skal understøtte en metroføring mod Lynetteholm. En lilla linje fra Københavns Hovedbanegård via Amagerbrogade til Refshaleøen og Lynetteholm, og en orange linje fra Østerport til Refshaleøen og herfra til Lynetteholm. Nu har forligskredsen besluttet at gå videre med den lilla linje, M5, som rummer 10 stationer herunder et stop på Østerport.

”København skal have meget mere metro, som løfter den kollektive trafik og binder byen sammen på en grøn, bæredygtig og social måde. Derfor er jeg glad for, at et flertal på Rådhus nu har valgt at gå videre med en ny M5 linje, der skal stå færdig i 2035 og sikre metro mod Refshaleøen og Lynetteholm,” siger overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S)

Overborgmesteren fortsætter:

”Men jeg synes det er helt oplagt, at vi allerede nu starter undersøgelsen af, hvordan vi får metro til andre bydele. Det kan fx være til Nordvest, Frederiksberg og Hvidovre – og på sigt mod Malmø. Jeg håber, at mine kollegaer vil være med til skabe mere metro på tværs af hele København.”

Økonomiudvalget i Københavns Kommune mødes 21. februar og beslutter omkring den kommende M5 linje. Her vil man også igangsætte en undersøgelse af en forlængelse af M5 som en ringforbindelse med yderligere stop på Rigshospitalet, Stengade og Forum.

Undersøgelsen af perspektiver og muligheder for metroudbygninger mod de øvrige bydele i København forventes koordineret omkring arbejdet med den kommende Kommuneplan 2024.

FAKTA

M5 Linjen er en ny selvstændig metrolinje med 10 stationer. Linjen går fra Københavns Hovedbanegård via Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen til Lynetteholm og Østerport. Det er på sigt muligt at videreføre linjen som ringforbindelse til Københavns Hovedbanegård via. Rigshospitalet, Stengade og Forum.

Denne linje aflaster på tværs af havnen, og løser dermed kapacitetsudfordringen på M1/M2. Linjen anlægges i etaper, hvor første etape går fra København H til Refshaleøen, og linjeføringen fortsættes til Lynetteholm, hvor stationerne åbner i takt med byudviklingen.

 • Metrolinje M5 forventes taget i brug i 2035.
 • Det samlede restfinansieringsbehov for M5 fra Kbh H til Lynetteholm N er beregnet til 14,7 mia. kr. (2020-priser). Videreførelse fra Lynetteholm til Østerport er endnu ikke beregnet.

Den nye linje M5 får 10 stationer:

 • København H
 • Bryggebroen (ny)
 • DR Byen
 • Amagerbrogade Syd (ny)
 • Lergravsparken
 • Prags Boulevard (ny)
 • Refshaleøen (ny)
 • Lynetteholm Syd (ny)
 • Lynetteholm Nord (ny)
 • Østerport

Og kan udvides med yderligere 3 stationer

 • Rigshospitalet
 • Stengade
 • Forum.

Den videre proces for M5

 • 1. kvartal 2023: Politisk behandling af hvidbog over høringssvar til idéfasen. Efterfølgende skal forligskredsene bag Lynetteholm i henholdsvis Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation beslutte, hvilken linjeføring for M5, der skal undergå en miljøkonsekvensvurdering.
 • 2023-2024: Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, der afsluttes med 8 ugers offentlig høring. Efterfølgende forventes det, at der vedtages en anlægslov og udstedes myndighedstilladelse til projektet.
 • 2025: Udbudsprojektering og udbud
 • 2026-2034: Anlægsfase.
 • 2035: Metrolinje M5 forventes taget i brug.

Kilde Københavns Kommune.