Tryg skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om indbrud:

I forhold til hovedstadens mange indbyggere bliver der begået overraskende få indbrud i Københavns Kommune. Således hører hovedstadskommunen til blandt de kommuner i hele landet, som oplever færrest indbrud per husstand.

Helt konkret blev der i 2018 begået 1602 indbrud i Københavns Kommune. Med 304.981 husstande i kommunen svarer det til, at der sidste år var indbrud i 0,53 procent af kommunens husstande. Til sammenligning er det tal oppe på 2,65 procent i Rudersdal Kommune. Det lyder måske ikke af ret meget, men faktisk er det tal så højt, at Rudersdal er den kommune i hele Danmark, der havde flest indbrud per husstand i fjor. Det viser beregninger, som Tryg Forsikring har lavet på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

I den anden ende af skalaen ligger Københavns Kommune, der er den kommune på hele Sjælland, hvor der blev begået færrest indbrud per husstand i 2018. Blandt alle landets kommuner er der kun syv kommuner, der sidste år oplevede færre indbrud per husstand end Københavns Kommune. Det drejer sig om Christiansø Kommune, Bornholms Kommune, Samsø Kommune, Ærø Kommune, Lemvig Kommune, Læsø Kommune og Struer Kommune. Også Thisted Kommune og Morsø Kommune er med på listen over de ti kommuner i Danmark med færrest indbrud per husstand i 2018.

“Alle kommuner på toptilisten, med undtagelse af København, er enten øer, der ligger forskellige steder i landet, eller kommuner ved Limfjorden. Fælles for dem er, at der ikke bor ret mange mennesker i de pågældende kommuner og de er sværere at komme til og fra på grund af infrastrukturen i områderne. Det gør dem mindre attraktive for en indbrudstyv. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at hovedstadskommunen København er kommet med i det selskab,” siger Camilla Nielsen, der er forebyggelseschef i Tryg.