I anledning af Verdens Toiletdag 19. november minder HOFOR borgerne om, hvad der må komme i toiletkummen og hvad der absolut ikke må skylles ud i toilettet. Det er heldigvis nemt at huske, for det er nemlig kun tre ting, der må skylles ud i toilettet, og så undgår man propper og øgede udgifter til rensning.

Tænk før du skyller

Mange skyller rask væk alt fra vatpinde, renseservietter til papaffald i kummen. Selv hår fra hårbørsten kan forårsage så store klumper, at kloakkerne stopper til. Det betyder øgede udgifter til rensning af kloakker og rør samt reparation af pumper, der ikke kan klare affaldet. En regning, der i sidste ende havner hos toiletgængeren.

Lort, pis og papir

“Af mærkelige ting vi har fundet i vores anlæg er fx gebisser og strømper, og det siger sig selv, at det ikke må skylles i toilettet. Ja selv vatpinde og vådservietter kan være skyld i, at vores tekniske anlæg fejler. Det er kun tre ting, der må ryge i toilettet: Lort, pis og papir. Holder du dig til de tre ting, så vil dit toilet, din kloak og spildevandsmedarbejder forblive glade”, fortæller sektionsleder Johnny Pedersen fra HOFORs spildvandsafdeling.

Hvorfor nu en international toiletdag?

Den internationale mærkedag for toilettet kan nok vække smil lige umiddelbart, da toiletbesøg normalvis ikke får selvstændig opmærksomhed for slet ikke at tale om sin helt egen mærkedag. Men faktisk er der god grund til at markere dagen. På verdensplan lever milliarder af mennesker nemlig under så kritisable sanitære forhold, at sygdomme spredes og mennesker bliver alvorligt syge. Derfor har FN lanceret en international World Toilet Day, hvor toilettet hvert år den 19. november på verdensplan får udelt opmærksomhed.

Bevar venskabet med dit toilet

I Danmark har langt de fleste husstande heldigvis eget toilet, så udfordringerne er nogle andre end de fattigste dele af verden. Men reglerne for, hvad der må skylles ud i kummen synes stadig at drille mange. Hjælp dit eget toilet og i sidste ende din egen pengepung ved kun at trykke på skyl, når du skal af med lort, pis og papir.

Værd at vide om dit træk & skyl…

I Danmark blev de første kloakker anlagt helt tilbage i 1857

I HOFORs forsyningsområde løber omkring 3.000 km kloakrør under jorden

Tæt på 400.000 toiletter er der at finde i HOFORs forsyningsområde

Seks gange i løbet af et døgn trykker en dansker i gennemsnit på skyl-knappen på toilettet

Se mere på HOFORs Facebookside

www.hofor.dk