Vil du gerne have indflydelse, så har du hermed invitation fra FOUNTAIN HOUSE KØBENHAVN.

Fountain House er ikke en behandlingsinstitution, men et klubhus hvor du er medlem. I dagligdagen arbejder medlemmer og medarbejdere sammen, side om side, om at løse de daglige arbejdsopgaver. Medlemmerne deltager også på lige fod i husets beslutningsprocesser.

Nu er du indbudt til deres temadag om aktionslæring for alle medlemmer og medarbejdere d. 17. januar kl. ca. 9.15-14.30.

De skriver på deres facebookside:
Aktionslæring handler om sammen at finde nogle områder, vi gerne vil gøre anderledes – og så gøre det! På temadagen kan du høre, hvad de forskellige enheder har arbejdet med og være med til at sætte en ny aktion på tapetet.

Der er gratis morgenmad og frokost til alle deltagere. De glæder os til at se dig!

Foto: Fountain House København