Følgerne af hyppig eller kronisk hovedpine kan række langt ud over selve smerterne og have stor indflydelse på den enkeltes liv. Nogle oplever påvirkning af mentale funktioner som forstyrret opmærksomhed og koncentration, nedsat beslutningsevne, irritabilitet og svingende humør eller nedsat hukommelse.

”Sådanne følger af hovedpine kan bidrage til yderligere at vanskeliggøre ens situation og kan hos nogen også give anledning til bekymring”, fortæller psykolog Simon Møller Salomon.

Han arbejder til daglig med personer med hovedpine på Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet i Glostrup.

Simon Møller Salomon påpeger: ”Det er vigtigt at være opmærksom på mentale følger af hyppig eller kronisk hovedpine, da det kan give større forståelse for en selv og ens hovedpine. Det giver samtidig mulighed for at kunne handle på eller tage hensyn til de udfordringer, man oplever.”

Foredraget er en del af arrangementsrækken Hovedpine på Tværs, som Nationalt Videnscenter for Hovedpine afholder. Det foregår onsdag den 29. november kl. 19.00 til 20.30 i Salen på Biblioteket Rentemestervej 76, 2400 København NV. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

https://videnomhovedpine.dk/event/hovedpine-pa-tvaers-hvordan-hovedpine-kan-pavirke-mentale-funktioner-som-hukommelse-og

Fakta om hovedpine i Danmark:

https://videnomhovedpine.dk/tal-og-statistik

Grafik Nationalt Videnscenter for Hovedpine