Store dele af den danske befolkning bliver ramt af stigende energipriser hen over vinteren. Men ikke alle. “Vi forventer, at fjernvarmekunder i vores område går fri,” siger planlægnings- chef i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, Charlotte Søndergren.

Det skyldes blandt andet, at HOFOR har valgt en flerstrenget forsyningsstrategi med flere forskellige brændselstyper til at producere varmen med, herunder bæredygtig biomasse, der ikke har set samme prisstigninger som el og gas. Og så producerer HOFOR både el og varme. Med de stigende elpriser er der dermed også en stigende indtjening at hente på elproduktionen på Amagerværket.

Strategi med flere kilder skal styrkes

Der er mange forklaringer på de høje energipriser, der opleves uden for fjernvarmeområdet. En lille opremsning: Der er hurtigt kommet gang i økonomien efter corona, gasforbruget denne sommer har været usædvanligt højt, og Rusland har tilsyneladende skruet ned for leverancerne af gas til Vesteuropa. De høje naturgaspriser medfører høje elpriser, der også er ramt af et lavere niveau i vandmagasinerne i Norge.

“Den københavnske fjernvarmestrategi med at satse på flere forskellige vedvarende energikilder betyder, at det bliver lettere at holde fjernvarmepriserne i ro. Og det er en strategi, som vi i HOFOR arbejder på at styrke de kommende år, bl.a. ved at satse på store varmepumper, varmelagre og lavere temperaturer i nettet,” siger Charlotte Søndergren.

Fokus på at reducere forbruget

“Desuden arbejder vi med intelligent varmeteknologi, der kan reducere kundernes forbrug om vinteren ved at udnytte den varme, der er “lagret” i boligbyggeriet. Vi undersøger også, om vi kan skrue ned for varmen i nogle timer. På den måde kan vi flytte varmeforbruget og reducere brugen af den dyre naturgas, der bruges i de koldeste perioder,” siger Charlotte Søndergren og konkluderer:

»Den flerstrengede forsyning betyder, at vi kan spille på flere strenge, og det er smart. Det gør, at vi grundlæggende har en mere stabil fjernvarmepris, og at vi forventer, at københavnerne denne vinter stort set vil gå fri af de globale prisstigninger, vi ser i øjeblikket.”

I slutningen november melder HOFOR priserne for 2022 ud.

Kontaktinformation

Kommunikationsrådgiver Frans Rønnov

fraron@hofor.dk 27 95 21 38

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her .

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk