Det spørgsmål stiller Sundhedsstyrelsen i en ny kampagne, der har fokus på lægemiddelforbrug. Kampagnen opfordrer alle, ung som gammel, til at tænke over sit forbrug af lægemidler – og til at tale med sin læge, hvis man er i tvivl.

Kampagnen skal hjælpe brugere af medicin til at tænke over, om de egentlig har brug for den medicin, de tager. Det er helt legitimt at stille spørgsmål til sin behandling og tænke over, om der er andre muligheder end at tage piller hver dag. Samtidig er der meget behandling med lægemidler, der er nødvendig, så det er vigtigt, at man ikke stopper med at tage sin medicin eller ændrer i dosis, uden at man har talt med sin læge om det først.

”Nogle kan godt have urealistiske forventninger til, hvordan og hvor godt lægemidler virker, og samtidig savne viden om, hvad det gør ved kroppen, hvis man bruger medicin gennem længere tid. Vi håber, at kampagnen kan få borgerne til at tænke over deres forbrug af medicin, og give dem mulighed for at tage medansvar for deres egen behandling,” fortæller projektleder Fie Madvig Larsen.

Udviklingen af nye lægemidler betyder, at mange sygdomme i dag kan behandles og forebygges. Det kan ind i mellem være nødvendigt at behandle en person med meget medicin og flere typer af lægemidler, men behovet for behandling kan ændre sig. Det er derfor vigtigt, at man i samarbejde med lægen løbende vurderer, om der stadig er behov for medicinen, og sørger for at ændre behandlingen, hvis den ikke længere er nødvendig.

”Vi ved fra klinisk praksis, at der er overforbrug af nogle lægemidler både på samfundsmæssig plan og for den enkelte. Og den problematik vil vi gerne skabe opmærksomhed om med kampagnen,” fortsætter projektleder Fie Madvig Larsen.

Kampagnen er den første i en række initiativer, som skal skabe opmærksomhed om overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med medicin. Budskabet i kampagnen er, at ikke al medicin skal tages hele livet. Der er en forhåbning om, at kampagnen vil skabe refleksion hos brugere af medicin.

Hvornår er der tale om overforbrug og uhensigtsmæssigt forbrug af lægemidler?
Overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med lægemidler er svært at definere og har mange nuancer og kompleksiteter. Det kan anskues på flere måder i befolkningen og hos det enkelte individ.

På befolkningsniveau kan det fx være når forbruget af et givent lægemiddel er højere end, hvad der vurderes som hensigtsmæssigt for folkesundheden.

Hos den enkelte kan overforbrug være, at man fx bruger for meget smertestillende medicin, mens et uhensigtsmæssigt forbrug fx kan være brug af mange lægemidler på samme tid, som øger risikoen for skadelige interaktioner eller uacceptable bivirkninger.

Se kampagnen

Redskaber til sundhedsprofessionelle kan findes her

Læs mere om rationel farmakoterapi her

Foto ABW

Kilde Sundhedsstyrelsen