Der er blevet længere mellem unge, der kører fuld på cykel. Men der er stadig for mange, der gør det. En aktuel kampagne fra Rådet for Sikker Trafik vil have flere unge til at lade cyklen stå, når promillen er høj. Det bakker Rigshospitalet op om.

Foto ABW

En festlig og sjov aften med vennerne kan ændre sig drastisk, hvis man sætter sig på cyklen med en høj promille og slingrer ud i trafikken. Det er budskabet i en aktuel kampagne til unge fra Rådet for Sikker Trafik.

Baggrunden er, at 25 % af de 16-19-årige i en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik svarer, at de inden for det seneste år har kørt så fuld på cykel en eller flere gange, at de havde svært ved at holde balancen. Gennemsnittet for alle voksne cyklister er 11 %.

– Vi vil gerne stoppe dem, der er meget fulde fra at cykle, da det alt for ofte går galt. Kampagnen opfordrer blandt andet vennerne til at gribe ind og hjælpe hinanden sikkert hjem. Og det gør man ikke ved at sende sin plakatfulde ven afsted på cyklen ud i trafikken, siger Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Unge risikerer alvorlige skader
Det seneste halvandet år har Rådet for Sikker Trafik sat ind med kampagneindsatser netop overfor unge, der cykler, mens de er fulde. Den gode nyhed er, at der nu er blevet længere mellem dem, der gør det.

Mens det i 2022 var 31 %, så var det i 2023 faldet til 25 % af de unge cyklister, der kører med så høje promiller i blodet, at de har svært ved at holde balancen. Det svarer til, at der er cirka 11.000 færre 16-19-årige cyklister, der inden for det seneste år har cyklet meget fulde i 2023 i forhold til 2022.

Men vi er ikke i mål endnu. For der er desværre stadig mange, der får alvorlige personskader, fordi de kommer galt afsted, når de cykler fulde. Det kender man alt til på Rigshospitalet, hvor man får nogle af de tilskadekomne ind.

– Vi kan spore alkohol i blodet på 25-30 % af de cyklister, som vi behandler i TraumeCentret, så det anser vi som en betydelig risikofaktor, fortæller Søren Steemann Rudolph, som er overlæge og traumemanager på Rigshospitalet.

De fleste fulde teenagere på cykel bliver modtaget på Akutmodtagelserne, hvor de bliver behandlet. Men man møder også nogle af dem på TraumeCentret.

– Vi modtager kun de mest alvorligt tilskadekomne på TraumeCentret. Så når vi ser de 16-19-årige, er det fordi, at de er kommet alvorligt til skade, og vi kan kun opfordre alle til at lade cyklen stå, når der drikkes alkohol og i øvrigt altid bruge cykelhjelm, siger Søren Steemann Rudolph.

TraumeCentret på Rigshospitalet modtager årligt cirka 950 patienter efter alvorlig tilskadekomst, heraf udgør cyklister omkring 10 %. Mange af disse patienter har alvorlige skader flere steder i kroppen, bl.a. alvorlige hjerneskader, og flere har dødelig udgang.

Gode råd til unge:

 • Hvis du ved på forhånd, at du kommer til at drikke meget alkohol, så lad være med at tage cyklen.
 • Hvis du er på cykel, så drik mindre.
 • Stop dine venner, hvis de er for fulde til at cykle sikkert.
 • Følg hinanden hjem, så ingen går alene og meget fuld hjem.
 • Hav en aftale med dine forældre, om at du og vennerne altid kan blive hentet.

Gode råd til forældre:

 • Tag en snak med din teenager om risikoen ved at køre fuld på cykel.
 • Lav aftaler om, hvor meget der må drikkes, hvis din teenager er på cykel.
 • Sig at det altid er OK at ringe for at blive hentet.

Om kampagnen:
Rådet for Sikker Trafiks kampagne “Stopper du dine venner, før det er for sent” kører fra den 3.- 30. juni og er målrettet 16-19-årige cyklister. Kampagnefilmen bliver bl.a. vist på YouTube, Snapchat, Instagram og Facebook.

Fakta:
En tidligere undersøgelse fra hospitalerne i Aarhus viser, at alkohol er en ulykkesfaktor i næsten hver 10. ulykke, hvor en cyklist ender på skadestuen. Andelen er endnu højere blandt unge mænd.

Undersøgelse blandt 16-19-årige cyklister:
Har du inden for det seneste år kørt fuld på cykel, hvor du på grund af alkohol slingrede, havde svært ved at holde balancen eller var tæt på at køre ind i en kantsten eller lignende?

 • Ja, flere gange: 7 %
 • Ja, en gang: 18 %
 • Nej: 72 %
 • Ved ikke: 3 %

(kilde: Repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 681 cyklister i alderen 16-19 år gennemført af analyseinstituttet Wilke for Rådet for Sikker Trafik i 2023).

Kilde Rådet for Sikker Trafik