Socialudvalget i Københavns Kommune har besluttet at hæve det vejledende rådighedsbeløb for københavnere, der søger om hjælp til at betale fx el- eller varmeregningen. Foreløbigt gælder det i resten af 2023.

Foto ABW

Mange københavnere er hårdt ramt af de stigende priser, og Socialudvalget i København kommer nu med en håndsrækning til dem. Det gør de ved at hæve grænsen for det såkaldte ”vejledende rådighedsbeløb” med 500 kroner.

”Rigtig mange har svært ved at få pengene til at række og flere og flere kan ikke betale deres husleje. De økonomiske udfordringer rammer særligt udsatte borgere. Vores muligheder som kommune er begrænsede, men én af de ting, vi kan gøre, er at hæve det vejledende rådighedsbeløb. Det betyder, at flere københavnere kan få adgang til økonomisk hjælp,” siger Karina Vestergård Madsen, socialborgmester i København (Ø).

Når en borger søger om at få økonomisk hjælp til at dække en regning, skal kommunen vurdere, hvor mange penge, borgeren har tilbage af sin indkomst, når alle faste udgifter er betalt. Størrelsen af det rådighedsbeløb er afgørende for, om borgeren kan modtage enkeltydelser. Socialudvalgets beslutning betyder, at flere ansøgere vil ligge under rådighedsbeløbet og dermed komme i betragtning til økonomisk hjælp.

Det vejledende rådighedsbeløb er dog kun ét af flere kriterier, som kommunen skal forholde sig til, når den vurderer en ansøgning om dækning af enkeltudgifter, ligesom der skal foretages en konkret, individuel vurdering.

Ifølge socialborgmesteren er der fortsat behov for, at Christiansborg lemper på de generelle kriterier for at modtage enkeltydelser.

”Varmepuljen viste helt tydeligt, at kriterierne er alt, alt for stramme. Der er kun søgt om 2 mio. ud af puljens 100 mio. kroner. Regeringen er nødt til at lempe kriterierne, så kommunerne kan hjælpe udsatte danskere, der er hårdt ramt af inflationen,” siger Karina Vestergård Madsen.

Med forhøjelsen af det vejledende rådighedsbeløb, bliver grænsen nu på 6.567 kr. for enlige og på 10.326 kr. for gifte/samlevende.

Rådighedsbeløbet reguleres hvert år den 1. januar med satsreguleringsprocenten, som i år er på 2,7 procent.

Det højere vejledende rådighedsbeløb estimeres at medføre udgifter for 2-5 mio. kr. Forhøjelsen af rådighedsbeløbet træder i kraft, når Borgerrepræsentationen har godkendt, at Socialforvaltningen afholder udgiften. Dette forventes at ske den 2. marts.

Ansøgninger om enkeltydelser i København

Ansøgninger om enkeltydelser i Københavns Kommune:

  • 2021: 11.595 ansøgninger
  • 2022: 13.933 ansøgninger

Ansøgninger om enkeltydelser i Københavns Kommune relateret til enkeltudgifter som fx el og varme:

  • 2021: 2.361 ansøgninger
  • 2022: 3.535 ansøgninger

Kilde Københavns Kommune.