Fælledparkens plæner er så medtagne, at der er brug for genopretning, samtidig med at flere aktiviteter skal flyttes til andre steder i byen.

Et usædvanligt vådt 2017 kombineret med mange populære arrangementer betyder, at Fælledparkens græsplæner i dag er i meget dårlig stand. For at redde plænerne og bringe dem i stand til igen at kunne holde til alle de aktiviteter, som normalt finder sted i Fælledparken, starter Teknik- og Miljøforvaltningen med at retablere plænerne, så snart vejret tillader det. Forhåbningen er, at de så kan være klar til, at forårssæsonen starter.

Fælledparken er en populær park, og der er rigtig mange arrangører, som vælger at lægge både større og mindre arrangementer i parken. Men kombinationen af mange mennesker samlet på samme sted og heftig nedbør har komprimeret jorden så hårdt, at regnen ikke har kunnet sive ned i jorden. Flere steder i Fælledparken fremstår plænerne derfor med områder uden græs, og vand i overfladen.

Arbejdet med at forbedre plænerne består blandt andet i, at jorden skal løsnes, så vandet kan trænge ned. Herefter skal der lægges specialjord, eftersås og gødes. Til sidst skal græsset have ro, så det kan gro og igen tage imod de mange kommende arrangementer. Plejearbejdet forventes at tage mellem 6 og 8 uger i første omgang og kommer til at fortsætte resten af sommerhalvåret indimellem de arrangementer og fodboldspil, som finder sted.

Flytning af arrangementer.
For at give de nyetablerede plæner de bedst mulige vilkår til at komme sig, vil Teknik- og Miljøforvaltningen løbende se på, om der er aktiviteter, der skal flyttes fra en plæne til en anden for på den måde skåne plænerne og fremme væksten. Desuden vil forvaltningen gøre en indsats for at få spredt flere af årets mange arrangementer til andre af byens parker i stedet for at lægge dem i Fælledparken, ligesom kravene til kørsel på plænerne vil blive skærpet.

”Det er klart, at Fælledparken i kraft af sin størrelse og karakter er et af de steder, der egner sig bedst til de helt store arrangementer, men der er masser af andre gode parker i København, som kan bruges mere, end de bliver i dag. Det vil vi blive bedre til at gøre arrangørerne opmærksomme på. Både for at minimere det store slid på Fælledparken, men også for at andre bydele kan få glæde af arrangementerne,” siger Bianka Saarnak, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Få mere fakta her.