Tryg skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om el-løbehjul:

Tryg oplever nu så mange skader med el-løbehjul, at forsikringsselskabet råber vagt i gevær. Samtidigt opfordrer selskabet til, at evalueringen af forsøgsordningen fremrykkes, så der snarest muligt kan vedtages stramninger på området for at øge sikkerheden.

Siden forsøgsordningen med motoriserede løbehjul trådte i kraft i januar i år, har landets største forsikringsselskab, Tryg A/S, modtaget en række anmeldelser om ulykker, der er sket under kørsel på et el-løbehjul – så mange, at selskabet nu råber vagt i gevær.

“I første halvår 2019 modtog vi rundt regnet 50 anmeldelser på ulykkesforsikringen, og det tal er steget hen over sommeren, hvor anmeldelserne er blevet langt hyppigere. P.t. har vi omkring tre henvendelser om ugen, hvor el-løbehjul er involveret. Blandt dem er også sager med personskade af mere alvorlig karakter, og vi frygter, at der vil ske ulykker med fatal udgang, hvis der ikke handles nu,” siger Charlotte Dietzer, skadechef hos Tryg.

Hun opfordrer til en fremrykning af evalueringen af forsøgsordningen, som efter planen først skal finde sted i 2020.

“Der er alt for længe til. Udviklingen går rigtig hurtigt for øjeblikket. I løbet af sommeren kom udlejningsløbehjulene også til Odense og Vejle, og flere kommuner er på vej. Alt peger dog på, at der snarere er brug for at stoppe op og foretage nogle reguleringer end at buldre derudaf. Det er et helt nyt transportmiddel, der er mindre end en cykel samtidigt med, at det er lydløst og accelerer hurtigere. Det påvirker dynamikken blandt såvel fodgængere og cyklister som bilister,” fortsætter hun og påpeger, at der har været op til flere dødsfald i udlandet, hvor el-løbehjul har været involveret.

Dødsfaldene er for eksempel sket i USA, Spanien og Sverige, hvor den svenske trafikstyrelse ifølge nyhedsbureauet TT har krævet forbud mod de motoriserede løbehjul. Senest har Milano forbudt udlejning af el-løbehjul i byen.

Selv vil Tryg ikke vil gå så vidt som at forbyde el-løbehjulene. Men forsikringsselskabet fremhæver, at der er tale om så væsentlige ændringer i trafikstrukturen, at der er behov for en bedre tilpasning.

“Vi kan og skal ikke bremse den teknologiske udvikling og udelukke nye transportmidler fra vejene. Det handler om at skabe de rigtige rammer for den nye teknologi. El-løbehjulene er et praktisk og klimavenligt transportmiddel, men vi kan ikke sidde med hænderne i skødet, når vi kan se, at de i det nuværende set-up udgør en stor risiko for både brugerne og andre trafikanters sikkerhed,” fastslår Charlotte Dietzer.

I Tryg er man blandt andet fortaler for, at den nuværende fartgrænse på 20 km/t bliver sat ned for el-løbehjul i centrum af byerne og i tættrafikerede områder. I den forbindelse foreslår selskabet, at myndighederne stiller krav til løbehjulsudlejerne om, at hastigheden automatisk reduceres ved hjælp af køretøjets GPS-funktion, når brugeren kører ind i områder med fartbegrænsning.

“Ikke kun myndighederne har et ansvar. Også udlejningsselskaberne kan gøre mere for at øge sikkerheden. Det handler om at nedsætte hastigheden, men også om, hvordan man begrænser promillekørsel og gør det sværere for unge under 15 år at leje et el-løbehjul. Og så handler det om adfærd. Alle, der benytter løbehjulene – hvad enten de er lejede eller privatejede – har et ansvar for at passe på sig selv og deres medtrafikanter,” erklærer Charlotte Dietzer og giver danskerne følgende råd med på vejen.

Gode råd

At køre på el-løbehjul er for mange mennesker en ny aktivitet, der kræver lidt øvelse. Er du ny på løbehjul, bør du derfor forberede dig godt. Lær løbehjulet og dets funktioner at kende ved at køre et sted med ingen eller lidt trafik, inden du begiver dig ud på vejene.
Bær cykelhjelm under kørsel på løbehjul – også selvom du er voksen, og hjelmen ikke er lovpligtig.
Kør forsigtigt og tag hensyn til dine medtrafikanter.
Vær påpasselig, når du overhaler, og hold afstand til de personer eller køretøjer, du overhaler.
Overhold de gældende fartgrænser for el-løbehjul og sænk farten, hvis du kører i områder med mange mennesker eller meget trafik.
Vær opmærksom på, at det er forbudt at køre på fortovet, gangstier eller i fodgængerfelter.
Sørg for, at du kan holde balancen, når du rækker hånden ud for at dreje. Det kan være en svær manøvre, ikke mindst fordi løbehjulets gasfunktion sidder i håndtaget.
Kør altid med lys – også om dagen.
Undgå at køre flere personer på ét løbehjul ad gangen – det er både ulovligt og farligt.
Kør ikke, hvis du har indtaget alkohol eller euforiserende stoffer. El-løbehjul er omfattet af de samme regler, som gælder for andre motoriserede køretøjer i trafikken.
Hvis du har børn, der kører på el-løbehjul, så sørg for, at de kender reglerne for færdsel på motoriserede løbehjul og tal med dem omkring hensynsfuld kørsel.
Vær opmærksom på, om du har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af, at du kommer til at forvolde skade på andre personer eller deres ejendele, mens du kører på el-løbehjul. I værste fald kan du blive stillet over for erstatningskrav i millionklassen, hvis du ikke er ansvarsforsikret.
Kører du på et privatejet el-løbehjul, skal du selv sørge for ansvarsforsikringen, som typisk er en del af din indboforsikring og dækker motoriserede løbehjul med en maksimalhastighed på 20 km/t. Skal du ud og køre på et udlejningsløbehjul, skal du sikre dig, at udlejer har de rette forsikringer, inden du kører af sted på løbehjulet.
Hvis du selv kommer til skade som følge af en ulykke under kørsel på et el-løbehjul, er du dækket via ulykkesforsikringen, hvis du har tegnet en sådan.
For både ansvars- og ulykkesforsikringen gælder, at det kan få betydning for din dækning, hvis du har handlet groft uagtsomt eller hvis du på anden måde har brudt reglerne for kørsel på el-løbehjul, for eksempel kørt promillekørsel eller på et løbehjul, der kan køre over 20 km/t.