4.303.128 vælgere kan stemme til Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni 2024.

Foto ABW

Når valgstederne åbner til Europa-Parlamentsvalget på søndag den 9. juni 2024, kan 4.303.128 vælgere afgive deres stemme. Vælgertallet er opgjort den 31. maj 2024 på baggrund af udtræk fra CPR. Vælgertallet er ikke endeligt og vil ændre sig til og med valgdagen som følge af manuelle korrektioner, fraflytninger og dødsfald.

Af det samlede antal vælgere er 15.613 eller 0,36 pct. EU-borgere, der bor i Danmark, og som efter anmodning er optaget på valglisten.

Danskere, der bor i et andet EU-land, kan selv vælge, om de vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i det land, hvor de bor. Visse danskere, der bor i udlandet, har også mulighed for at blive optaget på valglisten i medfør af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget.

Der er 753 eller 0,02 pct. af vælgerne, der er danskere, som bor i et af de øvrige EU-lande eller midlertidigt har bopæl på Færøerne eller i Grønland, og som efter anmodning er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Derudover er 1.393 eller 0,03 pct. af vælgerne danskere, der bor i udlandet, og som efter anmodning er optaget på valglisten i medfør af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget.

Læs mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

Få flere nyheder om Europa-Parlamentsvalget: Følg @valgDK på X.

Kilde.