Et kig i kloakken kan afsløre coronavirus

Spildevandet kan vise os, om der er borgere smittet med coronavirus i et bestemt område. HOFOR tager i øjeblikket prøver af spildevandet for Statens Seruminstitut 14 steder i hovedstadsområdet. Når SSI kender data fra spildevandet kan sundhedsmyndighederne vurdere, om der er behov for en lokal indsats med test og vaccine.

HOFOR tester spildevandet for coronavirus på Blågårdsgade.

Tre gange om ugen triller HOFOR-bilen på plads ved dækslet udfor Blågårdsgade 26 og 13 andre steder i hovedstadsområdet. En kran på bilen løfter testudstyret op og spildevandsprøven bliver løftet ud af boksen.

“Prøven kan vise, om der er en høj koncentration af coronavirus i det område, hvor vi tester. Vi kan også måle, om vi finder Omikron-varianten i spildevandet. Det er en effektiv måde at få et indblik i udviklingen af infektionsniveauet i en hel befolkningsgruppe”, forklarer Ida Marie Knudsen, planlægger i HOFOR og en af idemagerne bag testmetoden.

En smittet person udskiller coronavirus i spildevandet allerede inden for et døgn efter smitte, mens der kan gå 4-6 dage før personen opdager symptomer. Derfor kan test af spildevand være en hurtig vej til identifikation af smittede.

Inde i boksen gemmer selve testudstyret sig.

Helt friskt spildevand Der har længe været testet på spildevand ved renseanlæg, men så ved man reelt ikke, hvor de smittede befinder sig. Det nye er, at det er muligt at indsnævre et område. Hvis der bliver fundet en høj koncentration af coronavirus i brønden på Blågårdsgade, så ved man hvilke borgere, man skal opfordre til at lade sig teste. Og prøverne er også mere præcise.

“Når vi tester ved renseanlæggene er det spildevand fra meget store oplande der derfor også kan være meget fortyndet af regnvand. Her får vi mere præcise prøver, fordi spildevandet er helt friskt”, forklarer Ida Marie Knudsen, som sørger for at prøverne bliver taget og fragtet til laboratoriet.

Sundhedsmyndighederne kan reagere Når SSI indenfor 1-2 døgn får data fra prøverne, kan de vurdere, om koncentrationen af smitte er høj i et område. Hvis spildevandet viser en højere tendens end pcr og kviktest-resultater fra området, så ved man, at der er smittede i området, som endnu ikke er testet. Det er så op til sundhedsmyndighederne, om der i et bestemt område skal sættes ind med opfordring til at lade sig teste, mobile testcentre eller nem adgang til vaccine.

Det svære er at indsnævre et område, som hverken er for stort eller for lille.

“Vi skal kigge meget nøje på kloaksystemet, og finde en brønd hvor vi ved, at hvis vi tager en test der, så kigger vi kun på spildevand fra et afgrænset geografisk område. Men området skal heller ikke være for småt, for vi skal ikke teste fra hver en opgang i byen”, forklarer Ida Marie Knudsen, og supplerer:

“Analyseresultaterne viser en fin sammenhæng mellem spildevandsdata og incidenstallet, men vi kan også se, at hvis området vi tester i bliver for småt, får vi alt for store udsving i data”.

På Blågårdsgade er kranen pakket sammen igen, og HOFOR-dækslet lagt forsvarligt på plads. Hele øvelsen tager maksimalt et kvarter, og er med til at levere værdifulde data om coronasmitten videre til Statens Seruminstitut.

Når HOFOR tager prøver fra kloakken ved Blågårdsgade, så ved man at spildevandet kommer fra det afmærkede område.

Testudstyret hænger i kloakken og tager med korte intervaller prøver af spildevandet.

FAKTA

Københavns ældste kloak Under dækslet i Blågårdsgade gemmer der sig ikke kun testudstyr og spildevand. Kloakken er nemlig fyldt med historie. Det er en af Københavns ældste kloakker, og den er muret sten for sten i 1873. Formen er som et æg, og målene kan man se på denne tegning af kloakken.