Karen Ellemann og resten af de ansvarlige politikere undergraver Københavns socialindsats

Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 4. november 2016 indgået aftale om at omfordele satspuljen for 2017 på social- og indenrigsområdet. En sådan beslutning er intet mindre end en katastrofe for København – og ikke for mindst os på Nørrebro, skriver Nørrebro Lokaludvalg på hjemmesiden.

img_3439København mister 50 mio. kr.
Satspuljen er og har altid været en meget usikker finansieringsform. Nu mister København ca. 50 mio.kr., som bruges på de allermest udsatte, blandt andet her på Nørrebro.

De politiske partier må indse, at de sociale problemer her i bydelen ikke bliver mindre, men desværre vokser. Nedskæringer på alle sociale tiltag skaber kun én ting – fattigdom, der fører til, at mange ender som udsatte grupper her i kvarteret.

img_3399Det får konsekvenser for Nørrebro
Herberger, gadeplansindsatser til hjemløse og væresteder til psykisk sårbare bliver med denne aftale truet på eksistensen. Vi er en bydel, der tager vores del af det sociale ansvar, og det gør vi gerne. Men det kan ikke gøres gratis.

Det er helt uacceptabelt, at organisationer der arbejder på disse områder, mister al deres finansiering ved en beslutning om satspuljemidler. Det er på tide, at den slags udgifter bliver en del af finansloven og ikke løsøre som nu.

Det vil klæde beslutningstagerne at erkende, at vi i København har nogle sociale udfordringer, som vi har de menneskelige ressourcer til at klare, men som vi også er nødt til at sætte økonomiske ressourcer af til. Med den politiske kurs, man i øjeblikket fører, gør man intet for at komme disse udfordringer til livs.

Derimod vokser udfordringens størrelse dag til dag. Og det vil i sidste ende skabe en større regning, der skal betales senere, ikke bare økonomisk, men i den grad også menneskeligt.