Snart uddeles energi-hædersprisen Den Gyldne Termostat. Prisen er indstiftet af HOFOR og gives til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats for at spare på energien. Med i feltet til at løbe med energiprisen er Kurt Hansen, der er madskinmester på uddannelsesinstitutionen KEA på Nørrebro.

På Nørrebro har Københavns Erhvervsakademi (KEA) til huse, og her står Kurt Hansen sammen med et pedelteam for skolens tekniske installationer. Kurt er nomineret til Den Gyldne Termostat for sit store og årvågne arbejde for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne på KEA.

Kurt Hansen indstillet til den gyldne termostat

 ”Sammen med HOFORs energirådgiver gik vi vores forsyningssystemer grundigt igennem. Noget af det første, vi fik gjort, var at udskifte alle vores ventiler på radiatorerne. Det har ikke alene gjort en forskel for varmeforbruget, men også sikret en mere stabil og jævn varme”, fortæller Kurt.

 En moden bygning med unge brugere
KEA huser tæt på 1000 elever, og flere af bygningerne er af ældre dato, så der er flere parametre, der spiller ind, når der skal energioptimeres. Én af bygninger er sågar bevaringsværdig, hvilket kan sætte visse begrænsninger for en energihelt.

 ”Vi er jo et hus med rigtig mange unge mennesker. Unge, der nærmest flytter ind i perioder med eksamen, og det giver naturligvis sine udslag på forbrugskontoen. Med de dynamiske radiatorventiler udnyttes varmen bedre, og vi forbruger kun, når der er behov for det.”, fortæller Kurt.

Sammen med sit team er det lykkedes Kurt at reducere forbruget ganske markant. Men det stopper ikke her. Kurt har ambitioner om at udnytte ressourcerne endnu bedre.

 Visionær madskinmester
Kurt har været med til at få varmecentralen optimeret. Den kørte helt forkert og var ikke indstillet efter skolens forbrug fx ved sommerferier, så skolen betalte for varme, der ikke blev brugt. Andre tiltag, som Kurt har iværksat er bl.a. en grundig rensning af samtlige vekslere. Herudover drømmer Kurt om at klimaskærme endnu bedre. Her har første tiltag været udskiftning af vinduespartierne, og næste scenarie kunne være et top-tunet ventilationssystem, som kan måle luft eller mangel på samme i et lokale.

Endelig er det også klart en fordel, at Kurt bevæger sig blandt en gruppe af dedikerede unge, der har interesse og flair for teknik og energioptimering. På KEA uddanner man sig blandt andet til bygningskonstruktør, el- og VVS-installatør.

 Om Den Gyldne Termostat
Den Gyldne Termostat løber af stablen den 11. marts 2020 i Carlsberg Byens Dipylonsal fra kl. 12-14. Der er gratis tilmelding. Arrangementet er rettet mod bolig-, etage- og erhvervsejendomme.

HOFOR giver prisen til en, som har gjort noget særligt for at bruge, udvikle og udbrede intelligent energistyring. Vinderen findes i samarbejde med Københavns Kommune og Bygningsstyrelsen. Selve prisen er sponsoreret af Danfoss.

Læs mere om Den Gyldne Termostat og gratis tilmelding: www.hofor.dk/dgt