​Elbilers klimapåvirkning er faldet med 30 procent indenfor de sidste fire år. Det viser opdaterede beregninger, som Region Hovedstaden har lavet efter Klimarådets model.

Foto ABW

​Elbilerne er blevet endnu grønnere, fordi produktionen af batterierne er blevet mere effektiv, og fordi den el, som bilerne kører på, i højere grad kommer fra vedvarende energikilder såsom sol- og vindenergi. Det betyder, at elbilernes klimapåvirkning er faldet med næsten en tredjedel på fire år, og det til trods for at bilernes batterier er blevet næsten dobbelt så store.

Så hvis du skifter din benzin- eller dieselbil ud med en elbil, så tager det ikke mere end cirka halvandet år, før det højere CO2-aftryk fra produktionen af batteriet er udlignet. For bare fire år siden ville det have taget 3-4,5 år afhængig af, om man kørte på benzin eller diesel.

”I Region Hovedstaden har vi arbejdet målrettet med omstillingen til grøn transport siden 2013, og elbilen er en central brik i den omstilling. Derfor er vi glade for at kunne erfare at de investeringer, vi har gjort, for at skifte vores bilflåde til el, bærer frugt. Vi er stolte af at have gået foran på den her dagsorden,” siger Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Beregningerne medtager hele elbilens levetid
Klimarådet lavede i 2018 beregninger, hvor de undersøgte elbilers CO2-aftryk. I beregningerne medtog rådet klimaaftrykket for hele elbilens levetid inklusive produktion af karosseri, batteri og brændstof. Det er den samme beregningsmodel, som Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric, nu har brugt. Copenhagen Electric har under udarbejdelsen af beregningerne fået sparring og hjælp fra Klimarådets sekretariat omkring opdatering af det oprindelige kildemateriale.

Beregningerne er også kvalitetssikret hos den grønne tænketank Concito. Her er man glad for, at tallene nu er blevet opdateret, og at de viser, at elbilernes klimaaftryk er blevet mindre:

”Fra tid til anden dukker der påstande op om, at elbiler slet ikke er mere klimavenlige end diesel- og benzinbiler. Det synes Concito er rigtig ærgerligt, for selvom elbiler ikke er den fulde løsning på klimaudfordringen, så udgør de den største enkeltkomponent. Og det understreger de her nye beregninger. Lad os nu få gang i den omstilling som haster,” siger Søren Have, programchef i Concito

Mindre klimaaftryk trods større batterier
Siden Klimarådets notat udkom for fire år siden, er både bilerne og deres batterier blevet større. Rådets beregninger tog udgangspunkt i elbiler med et batteri på 40 kWh. I dag er den gennemsnitlige batteristørrelse for de mest solgte elbiler, på 77 kWh. Det er der taget højde for i de nye beregninger. Men på trods af, at batterierne i dag er næsten dobbelt så store, så har elbilerne stadig et mindre klimaaftryk. Det skyldes dels, at produktionen af batterierne over de sidste fire år er blevet mere effektiv, og dels at produktionsanlæggene i højere grad anvender vedvarende energikilder i driften.

Den el, som elbilerne kører på, er også blevet mere grøn. Faktisk udleder strømmen 45 procent mindre CO2 per kWh end den gjorde, da Klimarådet i sin tid lavede deres måling. Og det tal forventes at fortsætte med at falde i takt med, at den el elbilerne kører på, i højere grad vil komme fra vedvarende energikilder.

Fortsat udfordringer med batterierne
Selvom elbilerne nu er blevet endnu mere klimavenlige end deres fossile alternativer, så er der fortsat udfordringer. Udvindingen af nogen af de råstoffer, der bruges til at fremstille nogen af batterierne sker på bekostning af menneskerettigheder og miljø. Derudover er der gode muligheder for at forbedre genanvendelsen af råstoffer og materialer i batterier, som i dag ikke udnyttes.

I 2023 forventes der dog at komme en opdatering af det nuværende batteridirektiv fra EU. I direktivet vil der være et øget fokus på cirkulær økonomi, ansvarlig udvinding og bearbejdning af råstofferne samt højere krav til genanvendelse. De nye krav kan være med til at påvirke, hvordan batterierne fremstilles og designes, og hvordan de indsamles, genanvendes og genbruges, når de er udtjente.

Faktaboks

  • Den danske el er blevet 45 procent grønnere på 3 år.
  • På trods af, at elbilernes batterier er blevet 1,9 gange større, er elbilernes CO2-udledning faldet med 30 procent.
  • CO2-udledningen fra batteriproduktionen er faldet fra 150 kg CO2e pr kWh i 2017 til 61 kg CO2e pr kWh i 2019 – svarende til 59,3 procent.
  • Elbilernes udledning relateret til forbrug er blevet 41,4 procent mindre ift. 2018 – på trods af større biler i 2022 sammenligningen.
  • Benzinbilerne har en merudledning på 354 procent over 200.000 km og dieselbilen en merudledning på 372 procent.
  • Region Hovedstaden har også lavet et værktøj, der hurtigt kan give bil- og flådeejere svar på, hvor meget CO2, de kan spare klimaet for, hvis de vælger en elbil. Find det i dette link.

Kilde Region Hovedstaden.