De to buslinjer 142 og 145 kører på el fra 27. juni. CO2-udledningen i de fire kommuner, som linje 142 kører i, mindskes med 300 tons CO2 årligt. Linje 145 kører kun i Ballerup Kommune. De nye grønne el-linjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 – heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager Ballerup, Glostrup, Rødovre, Københavns Kommune og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Kom med til grøn fejring i Ballerup lørdag 26. juni
De nye elbusser markeres med et åbningsevent dagen før busserne går i drift nemlig lørdag 26. juni på Skovlunde St. i Ballerup.

Arrangementet varer fra klokken 10.00 til 11.00, hvor der vil være mulighed for tage en prøvetur med elbussen. Borgmester Jesper Würtzen klipper båndet ved bussen.

Alle er velkomne og pressen er også velkommen.

Citater

“I Ballerup Kommune glæder vi os over, at endnu flere af vores buslinjer kører på el. Når linje 142 og 145 kommer med, har vi i alt fem buslinjer på el. Klimavenlig offentlig transport stemmer godt overens med kommunens grønne vision og ambitioner. Derfor ser jeg også frem til en glad festdag på Skovlunde Station den 26. juni, hvor interesserede kan være med til en grøn fejring og få første tur med de nye el-busser,” siger Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune.

“Når de nye elbusser på linje 142 ruller ud på vejene, betyder det mindre støj og møg i gadebilledet i blandt andet Vanløse. Det er samtidig endnu et skridt i vores omlægning af alle byens busser til elbusser, der hverken larmer eller sviner, senest i 2025. Det er afgørende for at vi får et grønnere København med renere luft,” siger Københavns overborgmester Lars Weiss (S).

“I Glostrup glæder vi os over, at borgerne i Ejby fra den 27. juni kan møde støjsvage og miljøvenlige busser på linje 142. Omstillingen fra dieselbusser til elbusser er en vigtig del af den grønne omstilling, som vi arbejder med her i Glostrup Kommune, hvor vi ønsker at fremme bæredygtig kollektiv transport og mobilitet. Elbusserne udleder hverken CO2 eller sundhedsskadelige partikler og så larmer de tilmed mindre, så det er den helt rigtige vej at gå. Der er ingen tvivl om, at dette er en historisk begivenhed, og jeg er glad for og stolt af, at jeg skal ud at køre med den første eldrevne bus i Glostrup.”, udtaler Piet Papageorge (V), Udvalgsformand for Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune.

“I Rødovre vil vi gå forrest i den grønne omstilling og reducere den lokale CO2-udledning med 70 procent i 2030. Det er helt afgørende, at fremtidens trafik bliver grøn. Vi skal handle nu, så vi kan give kloden videre i ordentlig stand til vores børn og børnebørn. Derfor er det en vigtig milepæl, at der nu kører el-busser rundt i Rødovre”, siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

“Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med Ballerup, København, Glostrup og Rødovre kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er vigtigt for vores kollektive transport”, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen