Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blevet enige om en aftale om finansloven for 2023.

De seneste år har budt på flere ekstraordinære kriser, som dansk økonomi er kommet stærkt ud af. Danmark befinder sig fortsat i en højkonjunktur med forhøjet inflation og pres på arbejdsmarkedet. Finansloven for 2023 lægger derfor en dæmper på den økonomiske aktivitet, men tager samtidigt fat her og nu i centrale og akutte problemer.

På trods af den aftagende inflation ligger den fortsat højt. Inflationen er uden tvivl den største udfordring for dansk økonomi lige nu. Samtidig ligger den økonomiske aktivitet også på et højt niveau, mens presset på arbejdsmarkedet fortsætter. Derfor er det også økonomisk ansvarligt, at et bredt flertal i folketinget er blevet enige om at lave en finanslov for 2023, der bidrager til at tage fart ud af økonomien og sammen med en markant stramning af finanspolitikken dæmper kapacitetspresset i dansk økonomi med en finanseffekt på -0,9 pct.-point.

Finansloven for 2023 tager også hånd om de akutte problemer, som Danmark står overfor. Et bredt flertal i Folketinget blev tidligere på året enige om en økonomisk håndsrækning til de danskere, der er hårdt presset af den høje inflation, mens der også er landet en bred aftale om en Ukrainefond med en samlet ramme på ca. 7. mia. kr. i 2023. Finansloven for 2023 sikrer også den stabile drift ved at afsætte midler til en flerårsaftale for skattevæsenet og et løft af domstolene, mens der også prioriteres penge til blandt andet ret til ekstra orlov til forældre med tvillinger, demonstrationsprojekt vedr. oprensning af PFAS-forurening samt videreført styrkelse af Klimarådet i 2024.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg er glad for, at vi i dag har indgået en bred finanslovsaftale med SF, LA, RV og DF. Det er en stram og ansvarlig finanslov, hvor vi målrettet har valgt at prioritere vores sundhedsvæsen, velfærd, klima og miljø. I aftalen er vi blevet enige om at finansiere en Ukrainefond og en akutpakke for sundhedsvæsenet. Samtidig er vi også enige om at give en håndsrækning til nogle af de familier som er hårdt ramt af inflationen og at fremrykke nogle af initiativerne i psykiatriplanen. Jeg vil godt takke aftalepartierne for deres konstruktive tilgang til forhandlingerne og for at udvise den ansvarlighed, der skulle til for at lande en endelig aftale.

Fungerende økonomiminister Stephanie Lose siger:

Vi har indgået en god og bred aftale, som passer godt på danske familiers og virksomheders økonomi. Lige nu oplever vi, at inflationen falder, og den positive udvikling skal vi understøtte. Derfor er det en økonomisk ansvarlig finanslov med målrettede initiativer. Jeg er glad for, at vi nu investerer flere penge i vores sundhedsvæsen, landdistrikter og at vi også kommer med skattelettelser til bl.a. erhvervslivet. Jeg vil også gerne takke SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti for at være med til at tage ansvar. Det er godt, at det kunne lykkedes at finde opbakning fra begge sider af Folketinget.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

Med opbakning fra næsten tre fjerdedele af Folketingets medlemmer har vi landet en aftale, der sikrer penge til unge, klima, konkurrenceevne og kultur. Det er godt for Danmark i en svær tid.

Kilde.

Foto JTL