En præcisering i algoritmen gør, at det samlede antal intensivt indlagte covid-19-patienter under pandemien justeres ned med 179 personer.

Tirsdag den 12.10.21 bliver det samlede antal intensivt indlagte covid-19 patienter under pandemien justeret ned i de ugentlige opgørelser fordelt på køn, alder og komorbiditet. Det skyldes en præcisering i algoritmen, der definerer intensivt indlagte.

Den tidligere algoritme havde inddraget intensivt indlagte patienter, der reelt set kunne have været smittet længere tid før indlæggelsen, og derfor ikke skulle tælles med.

Nu er algoritmerne rettet, og det samlede antal intensivt indlagte covid-19 patienter nedjusteret med 179 til i alt 1743 patienter i hele pandemiens periode. Tallene på det interaktive dashboard har været korrekte og er ikke påvirket af den aktuelle ændring.

Kilde

Foto: JDL