Med projektet Flere Skal Med 2 fortsætter Københavns Kommune succesen med at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job. Det er vigtigt, at vi udnytter gode tider til at få endnu flere ind i det arbejdende fællesskab, siger beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Endnu flere udsatte københavnere kan nu hjælpes tættere på en plads på arbejdsmarkedet.
Det succesfulde projekt ‘Flere Skal Med’, der har hjulpet hundredvis af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i job, fortsætter de næste to år i en ny udgave med op mod 86 mio. kroner i ryggen. Flere Skal Med 2 i København bliver dermed landets største kommunale satsning for at hjælpe borgere længst væk fra arbejdsmarkedet ind i det arbejdende fællesskab.

Forventningen er, at mindst 2.000 københavnere kommer i ordinær uddannelse og job, herunder fleksjob.
”Vi har i to år arbejdet målrettet med at få borgere på langvarig kontanthjælp tilbage i arbejde, og resultaterne viser tydeligt, at vi har fundet en rigtig god vej. Derfor er jeg glad og stolt over, at vi nu kan fortsætte og udvide succesen”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V). 45 pct. af dem, der deltog i Flere Skal Med 1, svarende til mere end 1200 københavnere, opnåede i foråret 2019 job, ordinær uddannelse, virksomhedsforløb eller småjob. Og mens Flere Skal Med 1 hjalp borgere, der havde været i kontanthjælpssystemet i mere end fem sammenhængende år, skal Flere Skal Med 2 hjælpe alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, der er fyldt 30 år.

Særligt fokus på Tingbjerg.
Som noget nyt vil Flere Skal Med 2 i København bl.a. have særligt fokus på udsatte i bydelen Tingbjerg. Her bor der mange ledige, der har behov for støtte for at komme i gang på arbejdsmarkedet, f.eks. på grund af begrænset viden om dansk arbejdsmarkedskultur. ”Tingbjerg har været en af de nødder, vi som kommune har haft sværest ved at knække. Talrige analyser og projekter har været gennemført, uden at vi for alvor har fået flyttet den sidste gruppe af Tingbjergs beboere tættere på arbejdsmarkedet. Dét er dem, vi skal ud og hjælpe med det nye projekt, så endnu flere bliver en del af det arbejdende fællesskab og oplever, at der er en plads til dem,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Fakta:
Københavns Kommune forventer at få tilført op til 60 mio. kroner de næste to år fra satspuljemidlerne til at deltage i Flere Skal Med 2. Sammen med de 26 mio. kroner, som kommunen afsatte ved årets budgetforhandlinger, er der udsigt til at kunne bruge 86 mio. kroner.

Det seneste to år er antallet af udsatte ledige kontanthjælpsmodtagere i København reduceret med 1000 personer per år.

Der er i øjeblikket knap 10.000 udsatte ledige københavnere på kontanthjælp, hvoraf 64 procent har været i systemet i mere end tre år.

Fremgangsmåden i Flere Skal Med 2 er den samme som i første runde. Her har borgerne i København haft én primær sagsbehandler tilknyttet. Der arbejdes henimod, at hver sagsbehandler er ansvarlig for 35-40 borgere, da erfaringen er, at dette niveau giver mulighed for en tæt og håndholdt indsats med fokus på job fra dag ét.

Læs mere her.