Nørrebro er en mangfoldig bydel, hvor der bor og kommer rigtig mange forskellige mennesker. En del af dem, lever liv i udsathed på den ene eller anden måde. Heldigvis er der mange organisationer og foreninger, som hver dag arbejder for at skabe de bedst muligt rammer for de mennesker.

De lokale sociale aktører er fuldstændig afgørende for arbejdet med social udsathed og for et socialt bæredygtigt Nørrebro. Derfor vil Nørrebro Lokaludvalg i år prioritere en særlig social indsats og uddele 50.000 kr. til at understøtte og udvikle en indsats!

Send dem en ansøgning med en beskrivelse af den sociale indsats, I mener, de skal understøtte i efteråret. De vælger én indsats ud, der bevilges 50.000 kr. Midlerne skal bruges i 2024.

Kriterier

  • Vi har særligt fokus på at indsatsen understøtter: social bæredygtighed, lige adgang til arbejdsmarkedet, kampen mod ensomhed eller arbejdet med social udsathed
  • Det kan både være en ny social indsats eller en videreudvikling eller styrkelse af en eksisterende indsats
  • Indsatsen skal foregå på Nørrebro og komme nørrebroere til gode

Send dem en ansøgning senest den 31. maj 2024 på noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk. Find ansøgningsskema her

Kilde Nørrebro Lokaludvalg.

Foto ABW